Τρίημερο Φεστιβάλ: "ΑΝΤΙΣΤΙΓΜΑ-ΠΑΤΡΑ


Ο Σύλλογος για την Ψυχική Υγεία-Σ.Ο.Ψ.Υ- Πάτρας με αφορμή των Παγκόσμιο εορτασμό της Ημέρας για την Ψυχική Υγεία-10 Οκτωβρίου-διοργανώνει τριήμερο Φεστιβάλ για την Ψυχική Υγεία στις 8,9 και 10 Οκτωβρίου με τίτλο «Αντιστίγμα-Πάτρα».
Η εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία με τον Δημοτικό Οργανισμό Υγείας-Πρόνοιας του Δήμου Πατρέων και τελεί υπό την αιγίδα του ΕΠΙΨΥ.Σας επισυνάπτω το πρόγραμμα των εκδηλώσεων.Θα είναι μεγάλη στήριξη στην δουλειά μας η συμμετοχή σας και η παρουσία σας.Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Αγγέλα Τριανταφύλλου

Τηλ.επικοινωνίας: 6947301756
Σύλλογος για την Ψυχική Υγεία Πάτρας (ΣΟ.Ψ.Υ ΠΑΤΡΑΣ)
Σισσίνη 6 - Τ.Κ. 262 25, ΠΑΤΡΑ
τηλ. 2610-621.273, 6977.452 647
http://www.sopsipatron.gr/