Αρχίζει η συζήτηση για την «Κάρτα του Πολίτη»

Ξεκινά σήμερα η δημόσια διαβούλευση, κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη βέλτιστη αξιοποίηση της «Κάρτας του Πολίτη», δηλαδή του ψηφιακού μέσου για την αποτελεσματικότερη, φιλικότερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση των πολιτών από τη δημόσια διοίκηση, όπως αναφέρει και ο υπουργός Εσωτερικών, Γιάννης Ραγκούσης.


Η διαβούλευση για τα οφέλη της «Κάρτας του Πολίτη», που θα διαρκέσει μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου, αφορά σε τεχνικά θέματα για την επέκταση υπαρχουσών και την εισαγωγή καινοτόμων υπηρεσιών από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και για το ευρύτερο πλαίσιο λειτουργίας, όπως επίσης η προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας των πολιτών, η προστασία της ασφάλειας των συναλλαγών, τις τεχνικές προτάσεις για το σχεδιασμό και την υλοποίησή της.

Σκοποί και πλαίσιο χρήσης της «Κάρτας του Πολίτη»
Η «Κάρτα του Πολίτη», σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, θα αξιοποιείται για τη φυσική ταυτοποίηση των πολιτών, αντικαθιστώντας το υπάρχον δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Ο πολίτης θα έχει μόνον ένα έντυπο, την «Κάρτα του Πολίτη», η οποία θα χρησιμοποιείται σε όλο το εύρος της καθημερινής ζωής του και θα οδηγήσει στη σταδιακή αντικατάσταση πληθώρας προσωπικών εγγράφων και πιστοποιητικών στις συναλλαγές του με το Δημόσιο.

Η «Κάρτα του Πολίτη» θα αποτελέσει το βασικό μέσο για την ταχεία ηλεκτρονική διεκπεραίωση υποθέσεων και συναλλαγών των πολιτών με τον δημόσιο τομέα. Επίσης, για τους πολίτες που το επιθυμούν θα παρέχει και τη δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακής υπογραφής εγγράφων, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας. Παράλληλα, οι δυνατότητες που προσφέρει η «Κάρτα του Πολίτη» θα μπορούν να αξιοποιηθούν και από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, με σκοπό την εκ μέρους τους επέκταση υφιστάμενων και την ανάπτυξη νέων καινοτομικών υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση της ζωής των πολιτών.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που βρίσκεται σε εξέλιξη, η Κάρτα του Πολίτη» θα έχει τη μορφή και τις διαστάσεις καρτών που χρησιμοποιούμε ήδη στην καθημερινότητά μας, όπως η κάρτα ανάληψης μετρητών, ενώ στην επιφάνειά της θα αποτυπώνονται τα συνήθη στοιχεία ταυτοποίησης του κατόχου της και η φωτογραφία του.

Η «Κάρτα του Πολίτη» θα διαθέτει υψηλού επιπέδου χαρακτηριστικά ασφάλειας, σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα. Ιδιαίτερη προσοχή και μέριμνα θα δοθεί στην ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων του κατόχου, τόσο όσον αφορά στην τήρηση και χρήση των στοιχείων, όσο και στις συναλλαγές του με τη διοίκηση ή ιδιωτικούς φορείς.

Τα στοιχεία που θα αποτυπωθούν στην κάρτα και η χρήση της θα είναι σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων αλλά και με διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας όσον αφορά στα ταξιδιωτικά έγγραφα. Τα στοιχεία αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο ειδικής διαβούλευσης με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Το Υπουργείο Εσωτερικών υποστηρίζει ότι δεν είναι σε καμία περίπτωση στις προθέσεις του υπουργείου να περιληφθούν στην κάρτα δεδομένα υγείας ή άλλα ευαίσθητα δεδομένα και στοιχεία.