ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ : 3,2 ΕΚ. ΔΟΛΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΣΤΟ ΣΟΥΔΑΝ!

Σε καιρό άγριας λιτότητας ο Δ. Δρούτσας (εικόνα) υπογράφει και εγκρίνει την συμμετοχή της χώρας μας σε...


τέτοιες αποστολές!...