Το 47,9% των Αλβανών δήλωσαν ότι η Ελλάδα αποτελεί την μεγαλύτερη απειλή για την Αλβανία

Η εφημερίδα Mapo δημοσίευσε στις 10-12-2010 τα αποτελέσματα έρευνας που διενήργησε το Ινστιτούτο Διεθνών Σπουδών επί διαφόρων θεμάτων (δημοκρατία, οικονομία, διεθνείς σχέσεις κ.ά.).


Σύμφωνα με την έρευνα, γράφει η Mapo, το 51,6% των ερωτηθέντων αλβανών πολιτών δήλωσαν ότι το κράτος που αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για την Αλβανία είναι η Σερβία, το 47,9% η Ελλάδα και μόλις το 0,5% η Ιταλία.

Στην ερώτηση ποιο κράτος επηρέασε περισσότερο τις αλβανικές κυβερνήσεις την περίοδο 1992 - 2010, το 44% των ερωτηθέντων απάντησαν η Ιταλία, το 35% η Ελλάδα, το 12% οι ΗΠΑ και το 9% η Σερβία.

Παρουσιάζει ενδιαφέρον το γεγονός, σχολίασε η εφημερίδα, ότι τη στιγμή που το 99% των Αλβανών δηλώνουν ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη χώρα προέρχεται από την Σερβία και Ελλάδα, οι αλβανικές κυβερνήσεις δηλώνουν ότι οι σχέσεις με τις δύο αυτές χώρες είναι άριστες. Η πλειοψηφία των Αλβανών θεωρούν επίσης ως μεγάλο κίνδυνο την έλλειψη χρημάτων για να συντηρήσουν τις οικογένειές τους και την απώλεια των θέσεων εργασίας τους.

Το 35% των ερωτηθέντων δήλωσαν ακόμη ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της αλβανικής πολιτικής είναι η διαμάχη για εξουσία, το 18% η έλλειψη των ελεύθερων εκλογών, το 11% ο πρωθυπουργός Σαλί Μπερίσα και το 5,7% ο αρχηγός της αντιπολίτευσης Έντι Ράμα