Θυσίες για τους τοκογλύφους...Άρθρο αναγνώστη...Τον ευχαριστούμε...

5 μέρες συζητήσεων για τον Προϋπολογισμό, με συναγωνισμό στο ποιος θα πει την καλύτερη ατάκα.


Αντ' αυτού, θα έπρεπε κάποιος μέσα σε 5 λεπτά να πει τα εξής απλά και σημαντικά πράγματα για να καταλαβαίνει κι ο κόσμος:

Ο Κρατικός Προϋπολογισμός αποτελείται από 2 μεγάλα σκέλη:

1) Τακτικός Προϋπολογισμός (ΤΠ)

2) Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)

Έχουμε λοιπόν τα εξής μεγέθη:

α) έλλειμμα/πλεόνασμα ΤΠ

β) έλλειμμα/πλεόνασμα ΠΔΕ

γ) τόκοι δανείων

Τα α) και β) αποτελούν το πρωτογενές έλλειμμα/πλεόνασμα (υποτίθεται ότι το 2012 θα έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα).

Τα α), β) και γ) αποτελούν το έλλειμμα για το οποίο ακούμε όλοι μας (και θα εξακολουθούμε να έχουμε και το 2012 και μετά).

Όταν συνάπτουμε ένα δάνειο, αυτό έχει μία ημερομηνία που πρέπει να πληρωθεί το κεφάλαιο. Μέχρι αυτή την ημερομηνία πληρώνουμε τους τόκους του δανείου (δηλ. οι τόκοι ενός δανείου πληρώνονται μπροστά).

Όταν έρθει η ημερομηνία να πληρωθεί το κεφάλαιο του δανείου, επειδή δεν έχουμε να το πληρώσουμε, παίρνουμε νέο δάνειο, εξοφλούμε το παλιό κ.ο.κ.

Δείτε τώρα τα στοιχεία από την εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού: http://www.minfin.gr/budget/2011/proyp/PDFProyp/1.0.pdf

Ένα και μόνο διάγραμμα αρκεί, αυτό στη σελ. 166, οι τόκοι των δανείων ως ποσοστό του ΑΕΠ. Μέσα σε 5 χρόνια σχεδόν διπλασιάστηκαν.

Και το διάγραμμα είναι μόνο μέχρι το 2011. Για πιο μετά, δείτε στη σελ. 29 τον Πίνακα 2.2

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 5.7 στη σελ. 72, για το 2011:

Τόκοι Δανείων: 15.920 εκ. Ευρώ
Έσοδα Προϋπολογισμού: 59.482 εκ. Ευρώ

Δηλ. 15.920 / 59.482 = 26,76% των εσόδων του κράτους πάει για την πληρωμή των τόκων στους τοκογλύφους. Σύντομα θα φτάσουμε το 1/3 των εσόδων να πηγαίνει εκεί.

Συνεπώς η όποια εξοικονόμηση «πόρων» από τους πολίτες με μειώσεις μισθών, με φόρους και με άλλες θυσίες που μας ζητάνε να κάνουμε, οδηγείται τελικά, δια μέσου των τόκων, στα χέρια των τοκογλύφων.

Έτσι απλά έχουν τα πράγματα, ανεξάρτητα από το πώς τα παρουσιάζει η Κυβέρνηση και τα ΜΜΕ.