30 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ήταν 1η Ιανουαρίου 1981, πριν ακριβώς από τριάντα χρόνια, όταν η Ελλάδα γινόταν και τυπικά το 10ο μέλος της τότε Ε.Ο.Κ.!
Ο δρόμος της Ελλάδας προς την Ενωμένη Ευρώπη ξεκινά στις 8 Ιουνίου του 1959 με την υποβολή της αίτησης για Σύνδεση με την νεοϊδρυθείσα τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (Ε.Ο.Κ.). Η αίτηση εγκρίνεται και οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ελλάδας και της Ε.Ο.Κ. καταλήγουν στην υπογραφή Συμφωνίας Σύνδεσης τον Ιούλιο του 1961. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα ήταν το πρώτο κράτος που υπέγραψε Συμφωνία Σύνδεσης με την Ε.Ο.Κ..

Η πορεία της Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ. παγώνει το 1967 λόγω της επιβολής της δικτατορίας. Μετά την πτώση της δικτατορίας το 1974, η Ελλάδα συνέχισε την ευρωπαϊκή πορεία της και στις 12 Ιουνίου 1975 καταθέτει αίτηση για πλήρη ένταξη στην Ε.Ο.Κ..

Παρά τις αρχικές επιφυλάξεις της Επιτροπής, η οποία είχε εκφραστεί θετικά για την ένταξη της Ελλάδας αλλά θεωρούσε απαραίτητη μια προενταξιακή περίοδο, οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις ξεκινούν έναν χρόνο αργότερα έπειτα από απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών. Οι διαπραγματεύσεις λήγουν επιτυχώς και στις 28 Ιουνίου του 1979 υπογράφεται η Πράξη Προσχώρησης της Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ.. Η συμφωνία αυτή έπρεπε να επικυρωθεί και από τα Κοινοβούλια των 9 Κρατών-μελών και τελικά τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 1981.

Δείτε από το αρχείο της ΕΡΤ τη συνεδρίαση της Βουλής κατά την οποία επικυρώθηκε η συμφωνία ένταξης της Ελλάδας ως πλήρους μέλους στην τότε Ε.Ο.Κ..