Πόσους Αντιδήμαρχους μπορεί να έχει η Πάτρα; Άρθρο αναγνώστη...

Σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 59 του Καλλικράτη:


"Σε δήμους από εκατό χιλιάδες έναν (100.001) κατοίκους και άνω ορίζονται έως οκτώ (8) αντιδήμαρχοι. Ο αριθμός των αντιδημάρχων αυξάνεται κατά έναν (1), εάν ο αριθμός των δημοτικών ενοτήτων που συνενώθηκαν είναι από πέντε (5) έως και επτά (7), κατά δύο (2) εάν ο αριθμός των δημοτικών ενοτήτων είναι από οκτώ (8) έως και εννέα (9) και κατά τρεις (3) εάν ο αριθμός των δημοτικών ενοτήτων είναι δέκα (10) και ανώτερος."

Για το Δήμο Πατρέων ο αριθμός αυτός είναι 8+2=10, όπως προκύπτει και από την Εγκύκλιο 41 του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. (http://static.diavgeia.gov.gr/doc/4ΙΦΝΚ-ΔΘ), στη σελ.32, υποσημείωση 100.

Το "πρόβλημα" προκύπτει από λανθασμένη ερμηνεία της έννοιας "Δημοτική Ενότητα", διότι κάποιοι αντιμετωπίζουν τον παλιό Δήμο Πατρέων ως μία Δημοτική Ενότητα, ενώ τα 4 διαμερίσματα του Δήμου Πατρέων αποτελούν το καθένα Δημοτική Ενότητα. Αυτό προκύπτει και από τη σελ.27 του ΦΕΚ 1294Β / 2010.

Η αλήθεια είναι ότι ο Νόμος λέει: "έως".

Πάντως δεν πιστεύουμε ότι τους 9 (αριθμό για τον οποίο μιλούσαν όλοι εδώ και 1,5 μήνα) τους βάλανε για να κάνουνε οικονομία, γιατί με τη λογική αυτή να βάζανε 7 όπως είχε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή ή όπως έκανε ο Μπουτάρης στη Θεσσαλονίκη (μπορούσε 9 και έβαλε 7) και να μην ιδρύανε απίθανες Αντιδημαρχίες (Σ.Σ. το αντικείμενο των Αντιδημαρχιών είναι απόφαση του Δημάρχου), που δεν υπάρχουν ούτε στην Αθήνα ούτε στη Θεσσαλονίκη, π.χ.: Εθελοντισμού, Ισότητας Φύλων, ΜΗΚΥΟ και Ένταξης Μεταναστών (και το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών τι θα κάνει;)

Υποστήριξης Δημότη και Λειτουργίας Πόλης (και ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης τι θα κάνει; η πόλη χρειάζεται Αντιδήμαρχο για να λειτουργήσει;)

Και με τις γκρίνιες που έχει ο Δημαράς, δεν τον χάλαγε να βάλει και 10ο Αντιδήμαρχο κάποιον "πικραμένο" (π.χ. Παπαγιαβής, Χρυσανθακοπούλου, Μακρής, Βανταράκης, Μαλλιώρης).