Πλούτισε το Καραμανδάνειο...Μια έμπνευση του διοικητή του νοσοκομείου Γιάννη Γιαννακόπουλου, που έδωσε εντολή να ερευνηθεί το αρχείο του νοσηλευτικού ιδρύματος που φυλάσσεται στο υπόγειο, οδήγησε στην αποκάλυψη μιας μεγάλης περιουσίας που κανείς δεν γνώριζε ότι υπήρχε… Στον εντοπισμό της οδήγησε η ανακάλυψη των κλειδιών μιας τραπεζικής θυρίδας σε τραπεζικό κατάστημα της Πάτρας.

Από την έρευνα που έκανε η διοίκηση, διαπίστωσε ότι μέσα υπήρχαν τίτλοι ιδιοκτησίας μετοχών άγνωστης αξίας της Ιονικής τράπεζας της Ελλάδας, αξιόγραφα αλλά και διαθήκες που περιλαμβάνουν δωρεές ακινήτων στο νοσοκομείο! Ήδη, τα ακίνητα αυτά ταυτοποιούνται και ο πληρεξούσιος δικηγόρος που διόρισε το ΔΣ του «Καραμανδάνειου» διαπίστωσε ότι δεν έχουν καταπατηθεί. Παράλληλα, έχει σταλεί σχετικό έγγραφο στην Τράπεζα της Ελλάδος για να εξακριβωθεί η αξία των μετοχών αλλά και ο τρόπος εξαργύρωσης τους.

Ο κρυμμένος θησαυρός στην τραπεζική θυρίδα συμπληρώνεται από 323 λίρες παλαιάς κοπής, σημερινής αξίας 77.520 ευρώ, απαραίτητες για τα τρέχοντα έξοδα του νοσοκομείου που πλέον ονειρεύεται την ανάπτυξή του και την κάλυψη των ελλείψεων που έχει!