ΕΜΜΕΝΕΙ ΣΤΑ 50 ΔΙΣ ΕΥΡΩ Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ

Στο στόχο της είσπραξης 50 δισ. ευρώ από αποκρατικοποιήσεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους κατά 20% του ΑΕΠ ως το 2015 αναφέρεται ρητά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο κείμενο των συμπερασμάτων της τρίτης αξιολόγησης του Προγράμματος Οικονομικής...


Πολιτικής της Ελλάδας που έδωσε στη δημοσιότητα την Πέμπτη.Στο κείμενο αναφέρεται μεν ότι η Ελλάδα βρίσκεται «στο σωστό δρόμο» και ότι έχει επιτευχθεί «περαιτέρω πρόοδος» για την υλοποίηση του προγράμματος, εντούτοις καταγράφεται η υστέρηση στα δημόσια έσοδα τη χρονιά που πέρασε.Περαιτέρω, σύμφωνα με τις Βρυξέλλες, η Αθήνα οφείλει να εστιάσει στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που υιοθετήθηκαν, με ταχεία υλοποίησή τους. Επισημαίνεται επίσης ότι σε ορισμένους τομείς, όπως η αναμόρφωση του συστήματος των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, τα αποτελέσματα είναι κατώτερα των προσδοκιών.Σε ό,τι αφορά στις προοπτικές της χώρας μας, η ΕΕ παρατηρεί ότι η ύφεση μέχρι σήμερα κυμάνθηκε σε επίπεδα που πλησίαζαν τις προβλέψεις, ενώ ο πληθωρισμός παρέμεινε χαμηλός παρά την αύξηση στις τιμές βασικών προϊόντων.