Σύνταξη γιοκ για τους κάτω των 55

Επίσης, σύμφωνα με την εγκύκλιο, όσοι είναι πάνω από 55 ετών προβλέπεται περικοπή του 70% της σύνταξης (πάνω από τα 991.20 ευρώ, αν πρόκειται για μισθωτό και πάνω από τα 1.982,40 ευρώ, αν αυτοαπασχολείται).