Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Σύνταξη στα 67 για όλους τους εργαζόμενους

Την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης στα 67 έτη, προτείνει η «Πράσινη Βίβλος» που υιοθετήθηκε σήμερα από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κατ' ουσίαν η «έκθεση για επαρκή, βιώσιμα και ασφαλή συνταξιοδοτικά συστήματα», όπως ονομάζεται «ανοίγει» έναν νέο κύκλο ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών μεταρρυθμίσεων, με έμφαση στην αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, αλλά και στην διασφάλιση των μελλοντικών συντάξεων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η καθιέρωση αυτοματικοποιημένου συστήματος σύνδεση του προσδόκιμου ζωής με το όριο συνταξιοδότησης, αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα των αλλαγών που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.Τα κράτη μέλη καλούνται να υιοθετήσουν νέα μέτρα στα συνταξιοδοτικά τους συστήματα, με γνώμονα την διαρκή ανατροπή των δημογραφικών δεδομένων, καθώς και την ραγδαίες επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στα εθνικά ασφαλιστικά συστήματα.Το κείμενου της «Πράσινης Βίβλου» ετέθη σε διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς προκειμένου να υποβάλλουν τις απόψεις και τα σχόλια τους και τελικώς ψηφίσθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο.Η «Πράσινη Βίβλος» θεωρεί αναγκαία την μελλοντική αύξηση γενικού του ορίου συνταξαξιοδότησης πάνω από το 65 έτος της ηλικίας. Στα σενάρια μέτρων που εξετάζει αναφέρει χαρακτηριστικά πως για να διατηρηθεί η σημερινή σχέση - αναλογία - ενεργών εργαζόμενων προς συνταξιούχους, θα πρέπει έως το 2040 το όριο να φθάσει το 67ο έτος της ηλικίας και έως το 2060 το 70ο έτος. «Σήμερα σε κάθε άτομο ηλικίας άνω των 65 ετών αντιστοιχούν τέσσερα ενεργά άτομα,ενώ το 2060 θα υπάρχουν μόνο δύο ενεργά άτομα», σημειώνεται στο κείμενο της βίβλου. Για το λόγο αυτό θα «πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην αύξηση των πραγματικών ηλικιών συνταξιοδότησης».Προς αυτή την κατεύθυνση της υιοθέτησης του 67ου έτους κινούνται οι αλλαγές που προτείνουν ήδη χώρες όπως η Γερνανία και η Ισπανία. Αντιστοίχως η ασφαλιστική μεταρρύθμιση Σαρκοζί (Γαλλία) προβλέπει την αύξηση από το 60ο στο 62ο έτος της ηκίας για συνταξιοδότηση με 40,5 έτη ασφάλισης και την αύξηση του γενικού όρίου συνταξιοδότησης από το 65ο στο 67ο έτος.Η Ευρωπαϊκή Ενωση εκτιμά οτι την τελευταία δεκαετία τα συνταξιοδοτικά συστήματα των περισσοτέρων χωρών έχουν αναθεωρηθεί ριζικά. Ωστόσο η οικονομική κρίση, αλλά και δημογραφικές προκλήσεις επιβάλουν περαιτέρω αλλαγές. «Οι μεταρρυθμίσεις έχουν μειώσει σημαντικά τις επιπτώσεις της γήρανσης του πληθυσμού, αλλά έως το 2060 οι δαπάνες που συνδέονται με την ηλικία αναμένεται να αυξηθούν κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ», σημειώνει.Κεντρικό άξονα του ψηφίσματος απετέλεσε η σημασία των συνταξιοδοτικών συστημάτων για τη διασφάλιση της σταθερότητας των δημοσίων οικονομικών, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής, τη διαφύλαξη και αύξηση της απασχόλησης, ενόψει και της στρατηγικής της Ευρώπης για την ερχόμενη δεκαετία και πιο συγκεκριμένα της επίτευξης των στόχων για την απασχόληση, την καταπολέμηση και πρόληψη της φτώχειας, με σεβασμό στην αρχή της επικουρικότητας.Πρέπει να σημειωθεί πως στο τελικό κείμενο της έκθεσης ενσωματώθηκαν τροπολογίες του Ελληνα ευρωβουλευτή κ. Κ. Πουπάκη, που, μεταξύ άλλων, υποστήριξαν πρώτον, τη θέσπιση, σε εθνικό επίπεδο, αντικινήτρων για την απόλυση εργαζομένων κοντά στην ηλικία συνταξιοδότησης. Δεύτερον, την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ανεργίας και τη δημιουργία νέων, βιώσιμων και ποιοτικών θέσεων απασχόλησης, στο πλαίσιο διασφάλισης της βιωσιμότητας των συνταξιοδοτικών συστημάτων. Και τρίοτν, την ενθάρρυνση θέσπισης σε εθνικό επίπεδο ενός ελάχιστου εισοδήματος γήρατος για όλους.Σε ότι αφορά τη χώρα μας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά οτι τα μέτρα που ελήφθησαν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν αποκλείει να χρειασθούν και άλλα. Η πρόσφατη ασφαλιστική μεταρρύθμιση θεωρείται για το διάστημα αυτό επαρκής, καθώς αυξάνει τα όρια ηλικίας προκειμένου να αποκτήσουν τα ίδια δικαιώματα. «Ανταμοίβονται» όσοι συνταξιοδοτούνται αργότερα και «τιμωρούνται» όσοι φεύγουν νωρίτερα. Περιορίζονται οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις. Και οι συντάξεις υπολογίζονται πλέον με βάση το μέσο όρο των αποδοχών όλου του εργασιακού βίου και όχι μέρους αυτών.Ταυτοχρόνως ο νέος συνταξιοδοτικός νόμος έχει πρόβλεψη για αναπροσαρμογή του όρίου ηλικίας συνταξιοδότησης κάθε πενταετία αναλόγως με την μεταβολή του προσδόκιμου ζωής.