Κεντέρης-Θάνου: Δεν εμφανίστηκαν στο δικαστήριο

Σύμφωνα με το συνήγορο του Κώστα Κεντέρη, Μιχάλη Δημητρακόπουλο, ο εντολέας του δεν μπορούσε να παραστεί στο δικαστήριο, καθώς λείπει στο εξωτερικό για οικογενειακούς λόγους.