Ταλαιπωρία για τους οδηγούς στην Πάτρα

Το Τμήμα Κυκλοφοριακής Ρύθμισης της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών του Δήμου Πατρέων έκανε γνωστές τις εξής κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, … που ισχύουν προσωρινά:
1. Η προσωρινή απαγόρευση στάθμευσης επί της νότιας πλευράς της οδού Ερμού, έμπροσθεν καταστήματος επί της οδού Ερμού 106 (μήκος παρεμπόδισης 5,00μ. – δέσμευση μίας θέσης στάθμευσης), λόγω τοποθέτησης κάδου οικοδομικών υλικών, για το χρονικό διάστημα από τις 17 Φεβρουαρίου 2011 έως και τις 26 Φεβρουαρίου 2011.2. Η προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας επί της οδού Ήβης (περιοχή Κούτσα Εγλυκάδος), μεταξύ των οδών Ηρακλέους και Δανάης, την 16 Φεβρουαρίου 2011, από τις 8:00π.μ. έως και τις 14:00μ.μ., λόγω εργασιών επισκευής σεισμοπλήκτου κτίσματος επί της οδού Δανάης 13.3. Η προσωρινή απαγόρευση στάθμευσης: 1) επί της δυτικής πλευράς της οδού Κανακάρη, έμπροσθεν φαρμακείου επί της οδού Κανακάρη 118 (μήκος παρεμπόδισης 21,00μ. και πλάτος 1,10μ. – η θέση βρίσκεται μεταξύ των οδών Ερμού και Αγίου Νικολάου), και 2) επί της βόρειας πλευράς της οδού Ερμού, παραπλεύρως φαρμακείου επί της οδού Κανακάρη 118 (μήκος παρεμπόδισης 6,00μ. και πλάτος 1,00μ. – η θέση βρίσκεται μεταξύ των οδών Κορίνθου και Κανακάρη), λόγω τοποθέτησης σκαλωσιών, για το χρονικό διάστημα από τις 15 Φεβρουαρίου 2011 έως και τις 15 Απριλίου 2011.