ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΜΕΡΚΕΛ

Πιο κοντά σε ένα ευρωπαϊκό σύμφωνο για την ευρωπαϊκή οικονομία με τους όρους της Άνγελα Μέρκελ φαίνεται να βρίσκονται οι οι 17 ηγέτες των χωρών της Ευρωζώνης στην Σύνοδο Κορυφής που βρίσκεται σε εξέλιξη...Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, στο σχέδιο κοινής δήλωσης οι αρχηγοί των κρατών και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τονίζουν ότι στη συνολική στρατηγική που προωθούν από το Δεκέμβριο για τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στην Ευρωζώνη, περιλαμβάνονται το νομοθετικό πακέτο για την οικονομική διακυβέρνηση, τα τεστ αντοχής των τραπεζών και η εξυγίανση του χρηματοπιστωτικού τομέα, καθώς και η εφαρμογή του λεγόμενου «Ευρωπαϊκού Εξαμήνου».

Τέσσερα βήματα

Στο σχέδιο συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την «οικονομική κατάσταση», οι 27 ηγέτες της Ε.Ε. ζητούν, εντός του Μαρτίου, μια «γενική προσέγγιση» στη βάση των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την «οικονομική διακυβέρνηση».

Τονίζουν, ακόμη, ότι το συνολικό πακέτο των αποφάσεων θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός του Μαρτίου και, σε αυτό το πλαίσιο, καθορίζουν τέσσερα βήματα:

α) «την εφαρμογή των υπαρχόντων προγραμμάτων με την Ελλάδα και την Ιρλανδία»

β) «την εφαρμογή των μέτρων που έχουν στόχο την ενίσχυση της δημοσιονομικής κατάστασης και τη δημιουργία προοπτικών ανάπτυξης στα κράτη μέλη της Ευρωζώνης», υπογραμμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα αξιολογούν την επιτευχθείσα πρόοδο.

γ) «το Συμβούλιο Eurogroup θα παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις για την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF), κατά τρόπο που θα εξασφαλίζεται η αναγκαία ελαστικότητα του Ταμείου και η ικανότητά του να παρέχει την κατάλληλη στήριξη».

δ) «ολοκλήρωση των λειτουργικών χαρακτηριστικών του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας», σύμφωνα με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου.

Οι ηγέτες τονίζουν ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή των όσων έχει προτείνει η Ομάδα Δράσης, ούτως ώστε να επιτευχθεί τελική συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έως το τέλος Ιουνίου.

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα «την ενίσχυση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και την εφαρμογή ενός νέου μακροοικονομικού πλαισίου», σημειώνουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες.

Τεστ αντοχής

Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και τις άλλες αρμόδιες Αρχές να διενεργήσουν «φιλόδοξα τεστ αντοχής» για τις τράπεζες.

Παράλληλα, καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν, με συγκεκριμένα σχέδια, τα οποία θα συνάδουν με τους κοινοτικούς κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, ότι θα είναι σε θέση να χειριστούν τις τράπεζες οι οποίες ενδεχομένως αποδειχθούν «αδύναμες».

Επίσης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει ότι τον Μάρτιο θα προσδιορίσει τις προτεραιότητες σχετικά με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Οι προτεραιότητες θα βασίζονται στην ετήσια έκθεση για την ανάπτυξη που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα κράτη-μέλη καλούνται να υποβάλουν, έως τα μέσα Απριλίου, τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων καθώς και τα προγράμματα σταθερότητας και ανάπτυξης.

Τέλος, αναφέρεται ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου θα αποφασίσει την περιορισμένη μεταρρύθμιση της Συνθήκης της Λισαβόνας, η οποία είναι αναγκαία για τις αποφάσεις σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.

Έκτακτη Σύνοδος Κορυφής τον Μάρτιο

Εν τω μεταξύ, η Άνγκελα Μέρκελ και ο Νικολά Σαρκοζί, ανακοίνωσαν την διεξαγωγή έκτακτης Συνόδου Κορυφής των χωρών του ευρώ, τον Μάρτιο.

«Η Γερμανία και η Γαλλία δεσμεύονται αμετακίνητα ότι το 2011 θα είναι η χρονιά που το ευρώ θα αποκτήσει μια νέα αξιοπιστία», δήλωσε η κ. Μέρκελ.

«Θα πρέπει να καταλήξουμε σε ένα σύμφωνο ανταγωνιστικότητας που θα διέπει όλες τις χώρες του ευρώ», δήλωσε η Καγκελάριος της Γερμανίας, διευκρινίζοντας ότι σε αυτό θα μπορούν να συμμετάσχουν και χώρες εκτός ευρωζώνης, εάν το επιθυμούν.

«Θα πρέπει να συμφωνήσουμε στις πτυχές του Συμφώνου πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου», πρόσθεσε η κυρία Μέρκελ και κατέληξε λέγοντας: «δεν πρόκειται για λόγια, αλλά για δράσεις».

Από την πλευρά του ο Γάλλος Πρόεδρος τόνισε ότι Γαλλία και Γερμανία προχωράνε «χέρι-χέρι» για να στηρίξουν το ευρώ, το οποίο θεωρούν «μείζον στοιχείο της ευρωπαϊκής οικοδόμησης».

«Θέλουμε να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα στην Ε.Ε., να συγκλίνουμε τις οικονομικές πολιτικές. Είμαστε σύμφωνοι για ένα διαρθρωτικό σχέδιο που θα δώσει απάντηση στις αδυναμίες της Ευρώπης», ανέφερε ο κ. Σαρκοζί.