Ιδρύεται η εταιρία αξιοποίησης του Ελληνικού

Μετοχικό κεφάλαιο 1.500.000 ευρώ και σκοπό την «διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση της έκτασης και των εγκαταστάσεων του πρώην Αεροδρομίου … Ελληνικού» θα έχει η Ανώνυμη Εταιρία «Ελληνικό Α.Ε.», που ιδρύεται με το άρθρο 42 του φορολογικού νομοσχεδίου, το οποίο κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή.
Η εταιρεία θα έχει την ευθύνη της διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του ακινήτου, των κτιρίων και εγκαταστάσεων του πρώην Αεροδρομίου ενώ για τη μεταβίβαση της κυριότητας ολόκληρου ή μέρους του ακινήτου απαιτείται η ψήφιση νόμου, αφού προηγηθεί αποτίμηση της αξίας του. Επίσης στην «Ελληνικό ΑΕ» περιέρχεται η κυριότητα του κινητού εξοπλισμού των κτιρίων και εγκαταστάσεων, χωρίς αντάλλαγμα, μετά από προηγούμενη καταγραφή.Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Επικρατείας, Χ. Παμπούκης, βρίσκεται στο Κατάρ για διαβουλεύσεις αναφορικά με την αξιοποίηση της έκτασης του πρώην αεροδρομίου, ενώ την Παρασκευή η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων αποφάσισε ομόφωνα την ένταξη του Ελληνικού στη διαδικασία του fast track.Η «Ελληνικό ΑΕ» εξαιρείται από τις διατάξεις του δημοσίου τομέα.Οι ανάγκες της εταιρίας σε προσωπικό μπορούν να καλύπτονται με μεταθέσεις – αποσπάσεις από το Δημόσιο.Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου, το ακίνητο, τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού τα οποία και ανήκουν σήμερα σε επιμέρους φορείς του Δημοσίου θα περιέλθουν στο σύνολό τους στην «Ελληνικό Α.Ε.», «ώστε να απαλειφθεί ο υφιστάμενος κατακερματισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων φορέων που εμπλέκονται στο πρώην Αεροδρόμιο Ελληνικού, και να παρέχεται πλέον εμπράκτως στη διεθνή και ελληνική επενδυτική κοινότητα μία ενιαία και σταθερή επενδυτική προοπτική μέσω ενός και μοναδικού φορέα για την διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού».