ΝΕΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΕΞΕΤΑΖΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Την ανάσχεση της άναρχης οικιστικής επέκτασης στα νησιά επιχειρεί το υπουργείο Περιβάλλοντος.Στο νέο πολεοδομικό πλαίσιο που επεξεργάζεται το υπουργείο, θα προβλέπεται μείωση της ισχύουσας επιτρεπόμενης δόμησης, κατάργηση παρεκκλίσεων αλλά και δυνατότητα συνένωσης μικρών οικοπέδων...
Πιο συγκεκριμένα, όπως επισημαίνει η «Καθημερινή της Κυριακής» η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση αναμένεται να μειωθεί από τα 200 τ.μ στα 150 τ.μ, όπως ισχύει ήδη σήμερα στα 24 νησιά που διέπονται από ειδικά διατάγματα (λ.χ. Κύθνος, Σέριφος).Η ελάχιστη αρτιότητα θα αυξηθεί με παράλληλη κατάργηση των παρεκκλίσεων. Ως αντιστάθμισμα θα δίνεται η δυνατότητα συνένωσης μικρών οικοπέδων, ώστε να δημιουργηθούν μεγαλύτερες, άρτιες ιδιοκτησίες.

Παλαιά κτίσματα, όπως στάβλοι και αποθήκες, αναμένεται να μην προσμετρούνται στον συντελεστή, ώστε να μην κατεδαφιστούν, ενώ θα ξεκαθαριστεί το δίκτυο των δημοτικών/ κοινόχρηστων δρόμων και να διαχωριστεί από εκείνο των μονοπατιών, προκειμένου να μειωθεί η δόμηση στις εκτός σχεδίου περιοχές.

Το κείμενο βρίσκεται εδώ κι ενάμιση χρόνο υπό επεξεργασία κι έχει τεθεί ατύπως υπόψη του Συμβουλίου Επικρατείας για να ενισχυθεί ως προς τη συνταγματικότητα του.

Όπως τονίζει η εφημερίδα, οι προθέσεις του υπουργείου συμπυκνώνονται σε ένα κείμενο ρυθμίσεων, που θα αφορά την κατοικία και τα καταστήματα στο σύνολο της νησιωτικής Ελλάδας, πλην των περιπτώσεων εκείνων όπου ο νομοθέτης έχει ήδη θέσει αυστηρότερους περιορισμούς (όπως για παράδειγμα τα νησιά που διέπονται από ειδικά προεδρικά διατάγματα).

«Ο νησιωτικός και ο παράκτιος χώρος είναι ο πλούτος μας. Στόχος είναι να σταματήσουμε την περαιτέρω καταστροφή του και να οδηγήσουμε σταδιακά την οικιστική εξάπλωση -κατοικία- κατά βάση στα όρια των οικισμών. Είναι η μόνη λύση», λέει στην «Καθημερινή» ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Σηφουνάκης.