Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ "

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος, όπως ανακοίνωσε η αρχιεπισκοπή, παρακολουθεί με ενδιαφέρον το θέμα της «Κάρτας του Πολίτη» και συμμερίζεται τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες του πιστού λαού, έχοντας δηλώσει ήδη τις σχετικές επιφυλάξεις του...


Αναμένει δε τη διαμόρφωση από το Υπουργείο Εσωτερικών, του όλου νομοθετικού πλαισίου για την τελική τοποθέτησή του, διαβεβαιώνοντας ότι προέχει ο απόλυτος σεβασμός στο ανεπανάληπτο και την ελευθερία του ανθρωπίνου προσώπου.

Αυτή άλλωστε -καταλήγει η ανακοίνωση- είναι και η ξεκάθαρη στάση σύσσωμης της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, η οποία, με απόφασή της, έχει αναθέσει στη Συνοδική Επιτροπή επί των Δογματικών και Νομοκανονικών Ζητημάτων και στην Ειδική Συνοδική Επιτροπή επί των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων την από κοινού μελέτη των σχετικών ζητημάτων που ανακύπτουν με τη συνδρομή ειδικών επιστημόνων της Θεολογίας, της Νομικής και της Πληροφορικής.