ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΤΟΥΣ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΣΠΡΑΤΟΝΤΑΙ

Στελέχη των περιφερειών που επιδεικνύουν, από δόλο ή αμέλεια, αδράνεια στην είσπραξη νομίμως βεβαιωθέντων ποσών, καταβάλλουν τα χρήματα από την τσέπη τους, όπως προκύπτει από εγκύκλιο του υπουργού Εσωτερικών κ. Γιάννη Ραγκούση, που εστάλη σε όλες τις Περιφέρειες...


Σύμφωνα με το Βήμαonline, η εγκύκλιος ορίζει ότι σε περίπτωση που διαπιστώνεται αδράνεια στην είσπραξη των εσόδων ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και ο Ελεγκτής Νομιμότητας οφείλουν να ενεργήσουν άμεσα για την είσπραξη τους και να παραπέμψουν τους υπεύθυνους για προσωπικό καταλογισμό με το ποσό της θετικής ζημιάς που προξένησαν.

Παράλληλα, το Ελεγκτικό Συνέδριο, διά του αρμοδίου Επιτρόπου, κατά τη διάρκεια ΥΣ του οικονομικού έτους, οφείλει να παρακολουθεί την κανονική είσπραξη των εσόδων των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων και να ασκεί τον έλεγχο για την είσπραξη των νομίμως βεβαιωθέντων χρεών, οφειλών ή προστίμων σε βάρος τρίτων.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, τα αρμόδια όργανα των περιφερειών οφείλουν να προχωρήσουν στην άμεση κατάρτιση των προϋπολογισμών οι οποίοι δεν θα είναι μόνον ισοσκελισμένοι, αλλά και «σφιχτοί».