Κίνδυνος διακοπής σίτισης πολλών φοιτητών!

Κίνδυνος διακοπής σίτισης πολλών φοιτητών!  
 
 
 
 
Λόγω της μείωσης της δημόσιας χρηματοδότησης, το πανεπιστήμιο Μακεδονίας και Θεσσαλονίκης δεν θα μπορεί μάλλον να καλύψει τις ανάγκες μεγάλου μέρους των φοιτητών που δικαιούνται δωρεάν σίτιση.
Τα προβλήματα κάλυψης των δαπανών σίτισης και των λειτουργικών εξόδων του πανεπιστημίου, καθώς και οι διαθέσιμες πιστώσεις για τους έκτακτους διδάσκοντες του Π.Δ. 407/1980 απασχόλησαν την έκτακτη Σύγκλητο του ιδρύματος, η οποία σε ψήφισμά της εκφράζει αγωνία για ενδεχόμενες νέες περικοπές του προϋπολογισμού και απευθύνει έκκληση στην κυβέρνηση να εναρμονίσει τη χρηματοδότηση της σίτισης με το επίπεδο της δαπάνης.
Σε διαφορετική περίπτωση η διοίκηση του πανεπιστημίου προειδοποιεί ότι θα αναγκαστεί να καταφύγει στην «ανεπιθύμητη» λύση αναπροσαρμογής των κριτηρίων των φοιτητών που δικαιούνται δωρεάν σίτιση, με βάση τον οικογενειακό προϋπολογισμό. «Από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά (2011-12), το ποσοστό των φοιτητών που θα δικαιούνται σίτιση αναμένεται να ανέλθει κατά 10-15%, εξαιτίας της αύξησης των οικογενειών, των οποίων ο προϋπολογισμός θα μειωθεί» δήλωσε ο πρύτανης Γιάννης Χατζηδημητρίου.
Σήμερα, 2.200 φοιτητές, οι οικογένειες των οποίων δηλώνουν ετήσιο εισόδημα 45.000, δικαιούνται της δωρεάν σίτισης, ωστόσο, ο αριθμός αυτός αναμένεται να φτάσει τις 2.500 την επόμενη χρονιά. Την ίδια στιγμή, οι δαπάνες σίτισης για το 2010 υπερέβησαν το ένα εκατομμύριο ευρώ, ενώ η επιχορήγηση ήταν 680.000.
Σε ότι αφορά τα μαθήματα επιλογής, κατά το χειμερινό εξάμηνο ακυρώθηκαν 15 - 20 μαθήματα σε όλα τα τμήματα του πανεπιστημίου και για όλα τα έτη, εξαιτίας της μείωσης των πιστώσεων για τις θέσεις εκτάκτων διδασκόντων του Π.Δ. 407, με αποτέλεσμα να καλυφθούν οι ανάγκες ,τουλάχιστον, για τα υποχρεωτικά μαθήματα.