ΑΛΜΑ Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΟ 14,8% ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ

Με αμείωτους ρυθμούς σκαρφαλώνει η ανεργία, καθώς το Δεκέμβριο του 2010 έφτασε στο 14,8%, ενώ τον αντίστοιχο μήνα του 2009 ήταν στο 10,2% και τον Νοέμβριο του 2010 στο 13,9%, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από την Ελληνική Στατιστική Αρχή...

Οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 223.893 σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2009 (μείωση 5,0%) και κατά 73.290 άτομα σε σχέση με το Νοέμβριο του 2010 (μείωση 1,7%) και διαμορφώθηκαν σε 4.233.765 άτομα.

Στο μεταξύ, οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 228.535 σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2009 (αύξηση 45,2%) και κατά 41.068 άτομα σε σχέση με το Νοέμβριο του 2010 (αύξηση 5,9%) και διαμορφώθηκαν σε 733.645.

Ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 4.353.149.

Στους άνδρες, το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 11,9% από 6,9% που ήταν πριν από ένα χρόνο, ενώ στις γυναίκες ανήλθε στο 18,7% από 14,8%.

Κατά ομάδες ηλικιών, το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας καταγράφηκε στους νέους 15-24 ετών (39%) και 25-34 ετών (21%).

Τέλος, κατά περιφέρεια, τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρούνται στα Νησιά του Ιονίου (23,1%), στη Δυτική Μακεδονία (17,7%) και στην Κεντρική Μακεδονία (16,5%) και τα χαμηλότερα στο Βόρειο Αιγαίο (10,6%), στην Πελοπόννησο (11,5%) και στην Αττική (14%).