Εισήγηση ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Βουλευτή Αχαίας στην Βουλή - Φορολογικό Νομοσχέδιο για την Τροπολογία της ρύθμισης Ασφαλιστικών οφειλών (Τρίτη 22 Μαρτίου 2011)

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Έχει καταστεί σε όλους σαφές ότι, το ζητούμενο της ενίσχυσης των εσόδων των Ασφαλιστικών Ταμείων, απαιτεί άμεσες και ξεκάθαρες ενέργειες, χωρίς παλινωδίες και διγλωσσίες.
Το μήνυμα των συνεχών και επαναλαμβανόμενων ρυθμίσεων των Οφειλόμενων Ασφαλιστικών Εισφορών, θα πρέπει επιτέλους να πάψει να εκπέμπεται από την Κυβέρνηση. Πώς είναι δυνατό άλλωστε, να τελεσφορήσει ένα μέτρο, το οποίο από έσχατη λύση έχει γίνει κεντρικός φορέας είσπραξης.
Οι συνεχείς ρυθμίσεις οφειλών έχουν δημιουργήσει, σήμερα, στην Αγορά ένα νοσηρό περιβάλλον στο οποίο δημιουργείται ισχυρό κίνητρο καθυστέρησης των καταβολών τους, για σημαντική μερίδα επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών.
Ταυτόχρονα, η απουσία εισπρακτικών μηχανισμών και η έλλειψη πραγματικών κινήτρων "σκοτώνουν" κυριολεκτικά τα έσοδα των Ασφαλιστικών Ταμείων. Το ζήσαμε, το διαπιστώσαμε το μετρήσαμε και στις δυο τελευταίες ρυθμίσεις που έκανε η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ στο ΙΚΑ. Πενιχρά έσοδα και μεγάλη ζημιά στη ροή των καταβολών των εισφορών.
Το μέτρο των Ρυθμίσεων είναι ένα εργαλείο που μπορεί να αποδώσει μόνο εφόσον χρησιμοποιηθεί στοχευμένα, ώστε να βοηθήσει εκείνους τους επιχειρηματίες που πραγματικά αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα, λόγω της οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα μας. Σε κάθε περίπτωση θέλουμε να τονίσουμε ότι, αυτό που πραγματικά έχουν ανάγκη οι Επιχειρήσεις σήμερα είναι: ένεση ρευστότητας, τόνωση της αγοράς και αναπτυξιακή πνοή, σε πλαίσιο άμεσων δράσεων.
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Η ρύθμιση αυτή αποδεικνύει την αποτυχία του θεσμού της Ειδικής Επιτροπής Εσόδων που δημιούργησε ο Ασφαλιστικός Νόμος Λοβέρδου στο Υπουργείο Εργασίας. Πρόκειται για μια επιτροπή που έχει ουσιαστικά πάψει να λειτουργεί μετά από τρείς μόλις συνεδριάσεις. Η τροπολογία που συζητούμε θεσπίζει τη δυνατότητα ρύθμισης και τμηματικής εξόφλησης των οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών, υπό την προϋπόθεση ότι από τις 1-1-2011 υπάρχει κανονική καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η παρεχόμενη διευκόλυνση εξόφλησης οφειλών ήταν περισσότερο από αναγκαία στην παρούσα οικονομική φάση. Δυστυχώς όμως, η δυνατότητα αυτή δεν δόθηκε στις τεχνικές εταιρείες, αφού η κατηγορία με ρητή διάταξη εξαιρέθηκε.
Έτσι λοιπόν, δημιουργείται το ακόλουθο παράδοξο: για να εισπράξει μία Τεχνική Εταιρία, από το Δημόσιο οποιοδήποτε ποσόν από τα οφειλόμενα, πρέπει να έχει εξοφληθεί (και όχι μόνο διακανονίσει όπως συμβαίνει με όλες τις άλλες κατηγορίες επιχειρήσεων), όλες οι ασφαλιστικές της εισφορές.
Κανείς φυσικά, δεν είναι σε θέση να κατανοήσει την πολιτική «δύο μέτρων και δύο σταθμών», που εφαρμόζεται, εκτός ίσως από την Κυβέρνηση που το εισηγείται και για μία ακόμα φορά θα πρέπει να δώσει ξεκάθαρες εξηγήσεις...
...Να εξηγήσει δηλαδή, γιατί οδηγεί χιλιάδες εργαζόμενους στην ανεργία και απειλεί με λουκέτα υγιείς επιχειρήσεις που το μόνο λάθος που έκαναν ήταν να εμπιστευτούν το Ελληνικό Δημόσιο. Έκαναν το λάθος δηλαδή, να πιστέψουν στη φερεγγυότητα του Ελληνικού Δημοσίου και είχαν την ατυχία να μην φανταστούν ότι η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα ενταχθεί στο κίνημα «ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ»!
Κλείνοντας την αναφορά μου στο ζήτημα Εισφορών, θα ήθελα να πω ότι, η τοποθέτησή μας στη Ρύθμιση αυτή θα είναι θετική, αφού οι φορείς των επιχειρηματιών και των ελεύθερων επαγγελματιών επιθυμούν τον διακανονισμό αυτό προκειμένου να ανταπεξέλθουν στα πολύ σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Θα ήθελα να αξιοποιήσω την ευκαιρία και να αναφέρω δυο λόγια και για το άρθρο 45.5 σχετικά με το ΙΤΕ. Το ΙΤΕ είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο Κέντρο Αριστείας Έρευνας και Καινοτομίας, το οποίο αναδεικνύεται πάντα πρώτο στην Ελλάδα σε όλες τις αξιολογήσεις των ερευνητικών κέντρων που έχει διενεργήσει η ΓΓΕΤ.
Δυστυχώς, σήμερα, συναντά σημαντικές δυσκολίες στην υλοποίηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που έχει αναλάβει και ως εκ τούτου η επιβίωσή του θα καταστεί προβληματική. Στην ίδια κατηγορία ανήκει και ένα από τα επτά Ερευνητικά Ινστιτούτα του ΙΤΕ το ΕΙΧΗΜΥΘ που εδρεύει στο Πλατάνι Αχαΐας και διεξάγει επιστημονική έρευνα αιχμής, αναπτύσσοντας καινοτόμα τεχνολογικά προϊόντα, απασχολεί σοβαρό αριθμό εργαζομένων και έχει έντονη συμβολή στην ανάπτυξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.
Στο ίδιο ζήτημα αναφέρεται και το Συνδικάτο Εργαζομένων ΙΓΜΕ και μάλιστα με γραπτές αναφορές αποκαλύπτουν την αφερεγγυότητα της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών. Σας μεταφέρω αυτολεξεί την καταγγελία: «Ο κ. Υφυπουργός δεσμεύτηκε για την απαλλαγή των εργαζομένων του Ι.Γ.Μ.Ε., όπως και των άλλων ερευνητικών κέντρων και ιδρυμάτων, από τη νέα περικοπή του 10% που προβλέπει ο Νόμος 3199/2010 στο προς ψήφιση φορολογικό νομοσχέδιο, όμως με τη συγκεκριμένη διατύπωση, δεν περιλαμβάνονται όλοι οι εργαζόμενοι».
Πιστεύουμε ότι, όχι μόνον γι΄ αυτά τα ινστιτούτα, αλλά για το σύνολο των εργαζομένων στα ΝΠΙΔ Ερευνητικά Κέντρα πρέπει να εφαρμοστεί το άρθρο 45.5 ώστε να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα και τις θέσεις εργασίας και τη σημαντική συμβολή στην τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ο Υπουργός οφείλει να απαλείψει, άμεσα, από το άρθρο 45 η παρ.5 τη συγκεκριμένη αναφορά στο Ν. 3205/2003 και να επαναδιατυπώσει την παρ. 5 ως εξής:
«Στο τέλος της παραγράφου 18 του άρθρου τρίτου του ν. 3845/2010 (Α 65), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Από τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εξαιρούνται οι απασχολούμενοι σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία είναι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς που επιχορηγούνται από το κράτος και στους οποίους έχουν γίνει ήδη οι προβλεπόμενες από τους νόμους του 2010 περικοπές».
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Ολοκληρώνω τη τοποθέτησή μου με δύο ακόμα αναφορές: Η πρώτη αφορά στην Πανελλήνια Ένωση Πρακτόρων Εθνικών Λαχείων, η οποία ζητά στο άρθρο 17, παρ. 3 να γίνουν οι εξής λεκτικές τροποποιήσεις προς αποφυγή λανθασμένων ερμηνειών:
Στον υπότιτλο της παρ. 3 να προστεθεί «και πράκτορες Κρατικών Λαχείων» ώστε ο υπότιτλος να γίνει: παρ.3 «Αναγνώριση ποσοστού δαπάνης ως επισφάλεια στους πράκτορες ΟΠΑΠ και πράκτορες Κρατικών Λαχείων» και η διατύπωση του κειμένου της παρ. 3, ως εξής: «Ειδικά στις επιχειρήσεις πρακτόρων της ΟΠΑΠ ΑΕ και πρακτόρων της Υπηρεσίας Κρατικών Λαχείων, παρέχεται η δυνατότητα έκπτωσης, από το Μικτό κέρδος τούτων, λόγω ζημιών από αδιάθετα λαχεία, από αδιάθετα ομαδικά συστήματα λαχείων».
Είναι ανάγκη να επαναλάβουμε ότι κι εμείς θεωρούμε εύλογο το αίτημα, δεδομένου ότι, τα ποσά αυτά αναγνωρίζονται λόγω του κινδύνου της απώλειας των προπληρωμένων ποσών από τους ως άνω επιτηδευματίες δελτίων παιχνιδιών ομαδικών συστημάτων. Τα εν λόγω ποσά αντιστοιχούν σε δελτία που παραμένουν απούλητα, ενώ ήδη έχουν επικυρωθεί στις μηχανές καθώς και σε απούλητα Κρατικά Λαχεία, τα οποία δεν επιστρέφονται. Η δεύτερη αναφορά μου, σχετίζεται με τη «φωνή απόγνωσης» της Ομοσπονδίας Περιπτερούχων Καπνοπωλών Ελλάδος ενός κλάδου που έχει 46.000 σημεία πώλησης περίπτερα - καπνοπωλεία.
Με το άρθρο 47 παρ. 6 γίνεται προσπάθεια αποκατάστασης της μεγάλης αδικίας που έχει υποστεί ο κλάδος των Περιπτερούχων - Καπνοπωλών από τη Κυβέρνηση του μνημονίου που χάρις στα σωτήρια μέτρα της, μέχρι σήμερα έχουν κλείσει πάνω από 2.000 συμπατριώτες μας καπνοπώλες και περιπτερούχοι τις επιχειρήσεις τους, καθώς και αρκετοί είναι ένα βήμα πριν το λουκέτο. Η αγωνία της Ομοσπονδίας έγκειται στο κατά πόσο τα μέλη της θα μπορέσουν να παραμείνουν στη δουλειά και να μη μείνουν άνεργοι. Καθημερινά σε όλη την επικράτεια ζει το μεγάλο εφιάλτη της φτώχειας. Ο Υπουργός Οικονομικών ας καταλάβει ότι δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια, απαιτείται άμεση αλλαγή πλεύσης!
Σας ευχαριστώ