30 ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΤΟΥ ΟΤΕ...

Πάνω από 30 «περίεργα» επιδόματα περιλαμβάνονται στους μισθούς των εργαζομένων στον ΟΤΕ καθώς πριν την ιδιωτικοποίησή του οποιαδήποτε αύξηση δινόταν στους υπαλλήλους είχε την μορφή επιδόματος. Στο πλαίσιο αυτό το επίδομα θέρμανσης για περίπου... 2.000 εργαζόμενους που ζουν σε περιοχές με μεγάλο ύψος (πάνω από 400 μέτρα), αλ


λά και το επίδομα βιβλιοθήκης ή χορωδίας είναι κατοχυρωμένα δικαιώματα των εργαζομένων και μπορούν να καταργηθούν μόνο με τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων ή νομοθετική ρύθμιση. Οι «συμφωνίες» που προέκυπταν μεταξύ της Ομοσπονδίας των εργαζομένων στον ΟΤΕ με τις εκάστοτε διοικήσεις ακόμα και από την εποχή που ο ΟΤΕ είχε το μονοπώλιο στην ελληνική αγορά και τα κέρδη του ήταν εξασφαλισμένα αποτελούσαν το μοναδικό τρόπο ώστε οι μισθοί των εργαζομένων να αυξάνονται χωρίς ωστόσο οι αυξήσεις αυτές να αφορούν το βασικό μισθό και να προκαλούν αντιδράσεις σε άλλες ΔΕΚΟ ή ιδιωτικές επιχειρήσεις. Εδώ και δεκαετίες αποτελούν κεκτημένα των εργαζομένων οι οποίοι είναι αναμενόμενο να αντιδρούν σε οποιαδήποτε αλλαγή ή περικοπή αφού περισσότερο από 50 χρόνια ισχύουν και λαμβάνονται προσαυξάνοντας το βασικό μισθό. Αναφέροντας ορισμένα από τα πιο εξεζητημένα επιδόματα θα μπορούσε να περιληφθούν:

Η προικοδότηση των κοριτσιών μέσω του επιδόματος θυγατέρων.

Το επίδομα πολεμιστή για κάποιους που υπηρέτησαν στις Ενοπλες Δυνάμεις και ενεπλάκησαν στην Κύπρο.

Το κατοχυρωμένο δικαίωμα για τους εργαζόμενους οι οποίοι για κάποια χρόνια εκτελούσαν στον ΟΤΕ επικίνδυνες εργασίες και το οποίο το λαμβάνουν ακόμα και αν αλλάξουν πόστο.

Το επίδομα αεροθεραπείας το οποίο δινόταν στους φυματικούς και δεν έχει ακόμα καταργηθεί.

Επίδομα... ετοιμότητας για τους υπαλλήλους του τμήματος πληροφορικής οι οποίοι πρέπει τις μη εργάσιμες ώρες και ημέρες να είναι σε τηλεφωνική ετοιμότητα.