Θύελλα για τα 30 δισ. στις τράπεζες


Εκρηξη στο Υπουργικό Συµβούλιο προκάλεσε χθες η πρόταση του υπουργού Οικονοµικών να παρασχεθούν εγγυήσεις στις τράπεζες για άλλα 30 δισ. ευρώ που θα λάβουν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στα 100 δισ. φτάσουν συνολικά οι εγγυήσεις αυτές - σύµφωνα µε δήλωση του Ε. Βενιζέλου στη διάρκεια της θυελλώδους συνεδρίασης - χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η ρευστότητα προς την ελληνική οικονοµία. Οµαδικά τα πυρά που δέχθηκε ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου από σηµαντικό αριθµό υπουργών. Του ζητούσαν επιτακτικά εξηγήσεις γιατί φέρνει µια τέτοια πρόταση την στιγµή που οι τράπεζες έχουν προκαλέσει ασφυξία στην αγορά και δεν κινείται τίποτε, µε αποτέλεσµα να εντείνεται η ύφεση και να αυξάνεται η ανεργία.ΣΥΜΒΑΣΈΙΣ. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος που έλαβε πρώτος τον λόγο µετά την πρόταση Παπακωνσταντίνου κάλεσε τον υπουργό να συνάψει για λογαριασµό του ∆ηµοσίου προγραµµατικές συµβάσεις µε καθεµία τράπεζα χωριστά, προκειµένου να εναρµονιστούν οι ανάγκες στήριξης του τραπεζικού συστήµατος µε τους στόχους της δηµοσιονοµικής πολιτικής και µε τις ανάγκες της πραγµατικής οικονοµίας, που είναι η ρευστότητα, η στήριξη των επιχειρήσεων, η προστασία των θέσεων εργασίας κ.ά. Σύµφωνα µε πληροφορίες, µε την πρόταση Βενιζέλου συµφώνησε και ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου και κατά τα φαινόµενα η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην υπογραφή αυτών των προγραµµατικών συµβάσεων µε τις τράπεζες.Κατά τον υπουργό Εθνικής Αµυνας, τα 100 δισ. ευρώ που συνολικά αποτελούν τις εγγυήσεις του Ελληνικού ∆ηµοσίου προς τις τράπεζες δεν εγγράφονται ούτε στο χρέος ούτε στο έλλειµµα, είναι όµως ένα βάρος το οποίο πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη για τη συνέχεια.Και σηµείωσε ότι το τραπεζικό σύστηµα θα πρέπει να ανταποκριθεί θετικά στις θυσίες στις οποίες υποβάλλεται το Ελληνικό ∆ηµόσιο και να ενισχύσει την πραγµατική οικονοµία, συµβάλλοντας στον περιορισµό της ύφεσης και τη στήριξη της ανάπτυξης.Εχει τη σηµασία του το γεγονός ότι οι περισσότεροι υπουργοί ζήτησαν να διασφαλίσει το ∆ηµόσιο τα συµφέροντά του έναντι αυτών των εγγυήσεων που παρέχει για τα νέα 30 δισ. και παράλληλα να εξασφαλίσει µε κάθε τρόπο ότι τα χρήµατα δεν θα ενισχύσουν την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, αλλά θα διοχετευτούν στην αγορά, η οποία βιώνει τραγικά την έλλειψη ρευστότητας.Από τις τοποθετήσεις υπουργών, αξιοσηµείωτη ήταν η παρέµβαση της υπουργού παιδείας Αννας ∆ιαµαντοπούλου η οποία δήλωσε ότι εφόσον οι τράπεζες λαµβάνουν τόσες εγγυήσεις θα πρέπει το κράτος να έχει και τα ανάλογα οφέλη από τη δική τους περιουσία. Ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ζήτησε ότι από τη στιγµή που το κράτος εγγυάται για τα 30 δισ. θα πρέπει να εξασφαλίσει µε δεσµευτικούς όρους ότι οι τράπεζες θα χρηµατοδοτήσουν την πραγµατική οικονοµία.Ιδιαίτερα επιθετικός µε τις τράπεζες εµφανίστηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Χρήστος Παπουτσής ο οποίος υπογράµµισε ότι ‘’δεν µπορεί το κράτος να εγγυάται για να κάνουν περιουσία οι τράπεζες”, και µίλησε για την ευθύνη της κυβέρνησης στην εικόνα που εµφανίζεται προς τα έξω, ότι υπακούει πειθήνια στις απαιτήσεις των τραπεζών και εν προκειµένω για τα 30 δισ.ΣΥΓΧΩΝΈΥΣΈΙΣ. Επίσης τάχθηκε υπέρ των συγχωνεύσεων των τραπεζών ως µέσου θωράκισης του τραπεζικού συστήµατος απέναντι στην κρίση. Εγινε γνωστό ότι στη διάρκεια της συζήτησης αποφασίστηκε να ενισχυθεί ο ελεγκτικός ρόλος των επιτρόπων πουέχουντοποθετηθεί στις τράπεζες προκειµένου να υπάρξει ρευστότητα προς την αγορά.