Στις 71.000 τα δημόσια ακίνητα

Με έγγραφο του υπουργού Οικονομικών, Γιώργου Παπακωνσταντίνου, το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή επισημαίνεται ότι τα δημόσια ακίνητα που ανήκουν στη … διαχειριστική αρμοδιότητα της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου ανέρχονται στις 71.000.
.Μετά από την απόφαση της Διϋπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων της 15ης Δεκεμβρίου του 2010 θα γίνει ολοκληρωμένη καταγραφή των ακινήτων του Δημοσίου, ώστε εν συνεχεία με τη συνδρομή εξειδικευμένων συμβούλων να διερευνηθεί η αξία των ακινήτων που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν εμπορικά, μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης.Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου τονίζει ότι: «στην παρούσα φάση, η διαδικασία αυτή διενεργείται επιλεκτικά για ακίνητα μεγάλης οικονομικής αξίας». Παράλληλα, αναφέρει ότι «η εκτίμηση της εμπορικής αξίας εκάστου ακινήτου απαιτεί εξειδικευμένες αναλύσεις και δεν μπορεί να γενικευτεί για το σύνολο της δημόσιας ακίνητης περιουσίας, ενώ κάθε ανάλυση πρέπει διαρκώς να επικαιροποιείται, προκειμένου να παραμένει αξιόπιστη».Το έγγραφο μεταβιβάστηκε στη Βουλή από τον υπουργό Οικονομικών, μετά από αίτημα του βουλευτή του ΛΑ.Ο.Σ., Κωνσταντίνου Αϊβαλιώτη, σχετικά με την ακίνητη περιουσία του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευομένων από αυτό Οργανισμών.Όπως προκύπτει αρκετοί φορείς καλύπτουν τις στεγαστικές τους ανάγκες με μισθώσεις ακινήτων την ώρα που πολλά ακίνητα βρίσκονται εν αχρηστία.