Απίστευτα χρέη 9,5 δισ. του δημοσίου σε τρίτους

Ελληνικό δημόσιο, ο μεγάλος «μπαταχτσής»


Στα 4,5 δισ. ευρώ ανήλθαν το 2010 οι ανεξόφλητες υποχρεώσεις νομικών προσώπων του Δημοσίου προς φορείς του ιδιωτικού τομέα. Εάν συμπεριληφθούν και τα παλιά χρέη των νοσοκομείων 5 δισ. ευρώ που βρίσκονται σε διαδικασία ρύθμισης από το υπουργείο οικονομικών τότε οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των φορέων της γενικής κυβέρνησης προς τρίτους φθάνουν τα 9,5 δισ. ευρώ (έναντι 8,6 τον περασμένο Νοέμβριο και 8,7 τον περασμένο Οκτώβριο)Σύμφωνα με τα στοιχεία της γενικής κυβέρνησης που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Οικονομικών, τα ληξιπρόθεσμα χρέη των ΟΤΑ, των νοσοκομείων και των ασφαλιστικών ταμείων αυξήθηκαν κατά 900 εκατ. ευρώ μέσα σε έναν μήνα.Σύμφωνα με τα επιμέρους στοιχεία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε τρίτους φορείς διαμορφώθηκαν στις το 2010 στα 552 εκατ ευρώ περίπου. Τα μεγαλύτερα όμως χρέη συνεχίζουν να εμφανίζουν τα νοσοκομεία. Ακόμα και με την λογιστική διαγραφή των παλιών οφειλών που έγινε από το υπουργείο οικονομικών (λόγω της ρύθμισή τους με ομόλογα και ρευστότητα) τα νοσοκομεία παρουσιάζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές 2,2 δις ευρώ έναντι 1,5 τον περασμένο Νοέμβριο (αυξηθήκαν δηλαδή τα χρέη τους κατά 700 εκατ ευρώ μέσα σε ένα μήνα)Υψηλά χρέη εμφανίζουν οι και Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης (λόγω ανοιχτών οφειλών σε νοσοκομεία, προμηθευτές κ.λπ.). Από 1,549 εκατ ευρώ στα τέλη Νοεμβρίου, τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τρίτους έφθασαν στα 1,583 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο.Τα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα του Δημοσίου στο τέλος του 2010 όφειλαν 160 εκατ ευρώ περίπουΑξίζει να σημειωθεί ότι από τους 1.601 φορείς που περιλαμβάνονται στη γενική κυβέρνηση, στο τέλος του 2010 υπήρχαν στοιχεία για τους 1196.Τα ληξιπρόθεσμα χρέη των υπουργείων προς τρίτους στο τέλος του 2010 ανήλθαν στα 832,53 εκατ. ευρώ από 718,21 εκατ ευρώ τον περασμένο Νοέμβριο και 621 εκατ τον περασμένο Οκτώβριο. Το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών να επιβαρύνει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Οι οφειλές για τα εξοπλιστικά προγράμματα είχαν ως αποτέλεσμα τα χρέη προς προμηθευτές εκτινάχτηκαν από 86,59 εκατ. ευρώ τον περασμένο Οκτώβριο στα 194,91 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο και στα 223 εκατ ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου.Συμπερασματικά, εάν στα παλιά και νέα χρέη των φορέων της γενικής κυβέρνησης, ύψους 9,5 δισ. ευρώ, προστεθούν και οι οφειλές των υπουργείων, 832 εκατ. ευρώ συνολικά, τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου ξεπερνούν τα 10,3 δισ. ευρώ.