Στα άκρα οι σχέσεις Φαναρίου-Μόσχας!

Δοκιμάζονται έντονα τα τελευταία εικοσιτετράωρα οι σχέσεις Κωνσταντινούπολης - Μόσχας μετά το αδιέξοδο που σημειώθηκε στις συνομιλίες που διεξήχθησαν μεταξύ των εκπροσώπων των Ορθοδόξων Εκκλησιών στην Γενεύη για την σύγκληση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, η οποία προετοιμάζεται επί 88 χρόνια και θα είναι η πρώτη που θα συγκληθεί μετά το σχίσμα των Εκκλησιών το 1054 μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια της...


συζήτησης που διεξήχθη για την παραχώρηση της αυτοκεφαλίας, δηλαδή της ανεξαρτητοποίησης μίας Εκκλησίας. Οι εκπρόσωποι του Οικουμενικού Πατριάρχη με πρώτο τον μητροπολίτη Περγάμου Ιωάννη πρότειναν κάτω από το κείμενο να υπογράφει πρώτος ο εκάστοτε προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης με τον χαρακτηρισμό «αποφαίνεται» και να ακολουθούν οι υπογραφές των άλλων Πατριαρχών και Αρχιεπισκόπων με τον τίτλο «συναποφαίνονται». Η πρόταση συνάντησε την σθεναρή αντίδραση του εκπροσώπου της Εκκλησίας της Ρωσίας, προέδρου του τμήματος εξωτερικών εκκλησιαστικών υποθέσεων Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα, καθώς, όπως εκτιμά, με την κίνηση αυτή θα ενισχυόταν η θέση του εκάστοτε Οικουμενικού Πατριάρχη. Χαρακτηριστικό του κλίματος που κυριάρχησε είναι το ανακοινωθέν που εκδόθηκε, όπου μεταξύ άλλων σημειώνεται: «Δοθέντος ότι κατά τον ισχύοντα κανονισμόν αι αποφάσεις της επιτροπής δέον να λαμβάνωνται εν ομοφωνία, δεν επετεύχθη συμφωνία επί του θέματος του Αυτοκεφάλου και του τρόπου ανακηρύξεως αυτού, το οποίον τελεί εισέτι εν εκκρεμότητι».