Έρχεται "μαχαίρι" στις φοροαπαλλαγές - Στην πρώτη γραμμή ακίνητα και επιχειρήσεις

Στο στόχαστρο του υπουργείου Οικονομικών μπαίνουν τώρα 980 φοροαπαλλαγές που το οικονομικό επιτελείο θεωρεί ότι κοστίζουν στο κράτος περίπου 5 δισ. ευρώ. Οι περικοπές θα γίνουν βάσει του μνημονίου νο 4, το οποίο προβλέπει να κατατεθεί νομοσχέδιο με το οποίο θα ορίζεται ποιές θα κοπούν και ποιες θα παραμείνουν.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στόχος είναι να επανεξεταστούν από μηδενική βάση όλες οι φοροαπαλλαγές, από τις οικογενειακές δαπάνες που εκπίπτουν από το εισόδημα, μέρχρι τις απαλλαγές που αφορούν νομικά πρόσωπα, τις δαπάνες που εκπίπτουν από φόρους ακινήτων, τον ΦΠΑ, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και από δεκάδες τέλη χαρτοσήμου κ.α.Όπως προκύπτει οι φοροαπαλλαγές αφορούν 901 κατηγορίες φορολογουμένων. Το σχετικό νομοσχέδιο θα κατατεθεί στη Βουλή το Σεπτέμβριο και σύμφωνα με τις πληροφορίες του ρεπορτάζ αφορούν μεταξύ άλλων:- δαπανες που εκπίτπουν απο το εισόδημα, όπως ασφάλιστρα ζωής, έξοδα από γιατρούς και δικηγόρους

- δαπάνες που εκπίτπουν από φόρους ακινήτων όπως για την αγορά πρώτης κατοικίαςΟι πιο σοβαρές παρεμβάσεις σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες θα αφορούν τη φορλογία νομικώ προσώπων, ακινήτων, ΦΠΑ και τελών. Μεγάλο μαχαίρι θεωρείται ότι θα μπει και στις φοροαπαλλαγές των επιχειρήσεων.Σε ό,τι αφορά τα νοικοκυριά, στο μικροσκόπιο μπαίνει η έκπτωση:- του 20% από το φόρο δαπάνης που καταβάλλεται για ασφάλιστρα ζωής, θανάτου, υγείας

- τόκων για στεγαστικά δάνεια και για απόκτηση πρώτης κατοικίας

- του 20% της δαπάνης για αμοιβές δικηγόρων

- του 20% για δαπάνες νοσηλείων

- η απαλλαγή από το συνολικό ετήσιο ποσό γαι αμοιβές σε γιατρούς

- του 20% της δαπάνης και μέχρι 3.000 ευρώ για αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων

- η έκπτωση για δωρεές σε δημόσιο, δήμους, ιερούς ναούς κ.α.

- μέχρι 700 ευρώ, το 20% της δαπάνης για εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (φυσικό αέριο, θερμομόνωση κ.α.)

- η απαλλαγή από ποσά ενοικίων για κύρια κατοικία και δαπάνες για φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα

- η έκπτωση 2.400 ευρώ για τον φορολογουμενο και τον καθένα, από τα πρόσωπα που μένουν μαζί του, σε περίπτωση αναπηρίαςΌσον αφορά τα ακίνητα επανεξετάζοναι οι εκπτώσεις:- του τεκμαρτού εισοδήματος από παραχώρηση χρήσης ακινήτων προς το δημόσιο

- το ακαθάριστο τεκμαρτό εισοδημα από ιδιοκατοίκηση ανεξαρτήτως εμβαδού

- η δωρεάν παραχώρηση της χρήσης κατοικίας από τον γονέα που έχει την κυριότητα ή την επικαρπία

- το τεκμαρτό εισοδημα από τη δωρεάν παραχώρησητης χρήσης κατοικίας, εφόσον χρησιμοποιείται ως κύρια και είναι εμβαδού ως 200 τμ

- έξοδα μέχρι 40% για ασφάλιστρα κατά του κινδύνου πυρκαγιάς ή άλλων, για δικαστικές δαπάνες, για αμοιβή δικηγόρου για δίκες, για δαπάνες επισκευής και συντήρησηςΣτο στόχαστρο και οι εκπτώσεις δαπανών μικρομεσαίων επιχειρήσεων:- για ποσά ως το 15% του συνολικού καθαρού εισοδήματος εταιρείας τα οποία καταβάλλονται για δωρεές

-- για ασφάλιστρα ως 1500 ευρώ ανά εργαζόμενο για ομαδική ασφάλιση

- η έκπτωση 1-2% επί των ακαθαρίστων εσόδων που πάνε για κάλυψη επισφαλων απαιτήσεων πελατών

- δαπάνες αγορας ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού που παρέχονται στους υπαλλήλους για τηλεεργασία

- ποσά προβλέψεων για αποζημιώσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης

- έξοδα επιμόρφωσης προσωπικού

- έξοδα ταξιδιών στελεχών στο εξωτερικό

- έξοδα κινητής τηλεφωνίας σε ποσοστό 50%

- δαπάνη αγορας, εγκατάστασης και σύνδεσης φωτοβολταϊκού σταθμού

- ποσά για βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς για το προσωπικό

- πριν αποδοτικότητας για το προσωπικό

- έξοδα αγοράς ειδικής ένδυσης για λόγους υγιεινής και ασφάλειας

- δαπάνες οργάνωσης ενημερωτικών ημερίδων για προσωπικό ή πελάτεςΕπίσης επανεξετάζονται απαλλαγές στο εισόδημα:- για μισθούς και συντάξεις καθώς και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα με αναπηρίες

- συντάξεις και κάθε είδους παροχές σε θύματα πολέμου

- αποδοχές αλλοδαπών κατωτέρων πληρωμάτων εμπορικών πλοίων Δαπάνες που καταβάλλονται στα πρόσωπα που μετακινούνται με εντολή του Δημοσίου, των ΟΤΑ, ΔΕΚΟ, κ.λπ.

- εκπίπτουν από τις αποδοχές των υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου τα επιδόματα ασθενείας που καταβάλλονται σ΄ αυτούς κατά τη διάρκεια που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

- παροχή που καταβάλλεται εφάπαξ από τα Ασφαλιστικά Ταμεία σε ασφαλισμένους και οικογένειές τους,

- το εφάπαξ που καταβάλλεται σε δημοσίους υπαλλήλους λόγω εθελουσίας εξόδου από την υπηρεσία με παραίτηση

- αποζημιώσεις που παρέχονται από αθλητικά σωματεία, καθώς και παροχές διατροφής σε ερασιτέχνες αθλητές, μέχρι 3.520 ευρώ τον χρόνο

- ποσά από τις κάθε είδους αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, και συντάξεις, που καταβάλλονται σε μισθωτούς ή συνταξιούχους αναδρομικά σε έτος μεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται, λόγω οικονομικής αδυναμίας του εργοδότη και εφόσον έγινε επίσχεση της εργασίας ή αν ο εργοδότης κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης

- το ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Ενωση στους δικαιούχους για υπηρεσίες ερευνητή, συμβούλου ή γραμματέα για την υποστήριξη του έργου των Ελλήνων που έχουν εκλεγεί ως μέλη του Ευρωκοινοβουλίου

- δεν υπόκειται σε κρατήσεις η αποζημίωση φοιτητών και σπουδαστών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα

- το επίδομα ανεργίας που καταβάλλει ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στους δικαιούχους ανέργους, αν έχουν επιπλέον εισοδήματα κάτω των 30.000 ευρώ