Τέλη Μαρτίου η αποπληρωμή των δεδουλευμένων για τους ωρομίσθιους δημοσίων ΙΕΚ

Στα τέλη Μαρτίου θα ξεκινήσει η διαδικασία αποπληρωμής των δεδουλευμένων των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ), για τα έτη 2008 - 2010 όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας.
Την Παρασκευή 11/03/2010, κοινοποιήθηκε στο υπουργείο η μεταφορά πίστωσης σε Κωδικό Αριθμό Εξόδων του προϋπολογισμού του, για την αποπληρωμή του χρέους του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ), που αφορά στα έτη 2008 - 2010.Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, η καταβολή των δεδουλευμένων προς τους εκπαιδευτικούς εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί εντός τετραμήνου. Για την επίσπευση της διαδικασίας πληρωμής, έχουν συσταθεί ομάδες εργασίας - στις οποίες συμμετέχουν 30 άτομα- που θα ασχολούνται αποκλειστικά με το ζήτημα αυτό.Παράλληλα, δόθηκε εντολή στον ΟΕΕΚ (και μετέπειτα ΕΟΠΠ) να συγκεντρωθούν οι οφειλές όλων των ΙΕΚ και να ομαδοποιηθούν ανά κατηγορία δαπάνης.Αποφασίστηκε δε, οι εκπαιδευτικοί των Δημοσίων ΙΕΚ να πληρώνονται από εδώ και στο εξής από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης.