ΨΑΧΝΟΥΝ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ

Ρεπορτάζ : Προκόπης Γιόγιακας

(από ΤΑ ΝΕΑ)

Σε αγώνα δρόµου προκειµένου να πείσει τις τράπεζες να συνεχίσουν να χρηµατοδοτούν την κατασκευή τωναυτοκινητοδρόµων και τους παραχωρησιούχους να τηρήσουν τις δεσµεύσεις τους έχει αποδυθεί το υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. Ολα δείχνουν...

ότι η διαπραγµάτευση µε τους παραχωρησιούχους που επρόκειτο να ολοκληρωθεί έως τα τέλη Μαρτίου θα παραταθεί καιοιόποιες ανακοινώσεις, ιδίωςγιατη µείωση των διοδίων, αναµένεται να γίνουν λίγοπριν από το Πάσχα, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν συµφωνήσει οι δύο πλευρές. Η πρόταση του υπουργείου που παρουσιάστηκε από τον κ. Ρέππα κατά τη διάρκεια σύσκεψηςµε βουλευτές του κυβερνώντος κόµµατος, περιλαµβάνει...ενέσεις εγγυήσεων µέσω του υπουργείου Οικονοµικών για τη συνέχισητης χρηµατοδότησης των έργων.Παράλληλα, προβλέπεται αναβολή για τουλάχιστονδύο χρόνια ώστε να υπάρξει επαναχάραξη γιατα τµήµατα των αυτοκινητοδρόµων που έχουν µπλοκαριστεί εξαιτίας των αποφάσεων του Συµβουλίου της Επικρατείας.Παράλληλα από το περιβάλλον του κ. Ρέππαγίνεται προσπάθεια να πέσουν οι προσδοκίες για µεγάλες µειώσεις στα διόδια, ενώ το υπουργείο Υποδοµών από την πλευρά του δεσµεύεται να επισπεύσει την επιστροφή του ΦΠΑ και να µειώσει τον χρόνο των απαλλοτριώσεων και των ανασκαφών. Πλέον όλα τα ενδεχόµενα είναιανοιχτά, ενώ στελέχη των κοινοπραξιών συζητούν και το θέµα να αθξηθεί ο χρόνος εκµετάλλευσης προκειµένου να συναινέσουν στη µείωση τωνδιοδίων.ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΟ∆ΙΑ, από τουπουργείο Υποδοµών προτείνεται: εγκατάσταση ηλεκτρονικών διοδίων ώστε να επιτευχθεί όσο το δυνατόν αναλογικότερη χρέωση, µείωση της τιµής κατά 50% για τα υπό κατασκευή τµήµατα, ειδικές τιµές για τοπικές µετακινήσεις(µειωµένες στο 1/4 των σηµερινών) και γενική µείωση 20% - 30% στην τελική τιµή.Επίσης γίνεται προσπάθεια από την κυβέρνηση ναεξασφαλιστεί σε πρώτη φάση, για µια ενδιάµεση περίοδο 8-10 µηνών, η χρηµατοδότηση των έργων ώστε να παραµείνουν οι τράπεζες στο πρόγραµµα. Προς αυτή την κατεύθυνση,γίνεται συζήτηση να υπάρχει λογαριασµός στον οποίο θα εισρέουν χρήµατα που θαεξασφαλίζουν ότι τα έργα θα γίνουν σε κάθε περίπτωση, ενώ σχεδιάζεται η δηµιουργία Ανώνυµης Εταιρείας του ∆ηµοσίου µε «προίκα»τα µελλοντικάέσοδα των διοδίων που θα παρέχει τις εγγυήσεις για τις χρηµατοδοτήσεις.