Νομιμοποιούν τις καταπατημένες εκτάσεις του Δημοσίου

Ευκαιρία στους «αυθαίρετους» κατόχους ακινήτων για να εξαγοράσουν από το κράτος τις εδαφικές εκτάσεις που καταπάτησαν, έναντι ελκυστικού τιμήματος, … εξετάζει να δώσει ο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνηση.
Οι ιδιώτες που εδώ και μια 25ετία κατέχουν ακίνητα του Δημοσίου τα οποία όμως δεν εκμεταλλεύονται εμπορικά θα μπορούν να αποκτήσουν τίτλους ιδιοκτησίας πληρώνοντας ένα χαμηλό τίμημα στο Δημόσιο το οποίο σύμφωνα με τις σχετικές εισηγήσεις θα υπολογίζεται με βάση την αντικειμενική αξία της περιοχής μαζί με κάποια έκπτωση.Προτού εξειδικεύσει το σχέδιο για αποκρατικοποιήσεις 50 δισ. ευρώ έως το 2015 που συμφωνήθηκε με την τρόικα, η κυβέρνηση επιχειρεί να ξεκαθαρίσει την ακίνητη περιουσία του Δημοσίου παρέχοντας στους «παράνομους» ιδιοκτήτες μια ευκαιρία για την «τακτοποίηση» των χιλιάδων καταπατημένων εκτάσεων του Δημοσίου.Βάσει μελετών που επεξεργάζονται τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος προκρίνεται ένα πλαίσιο «τακτοποίησης» των καταπατημένων εκτάσεων που θα μπορούσε να αποφέρει έσοδα άνω του 1 δισ. ευρώ.Επισημαίνεται, πάντως, ότι από το σύνολο των 97.029 δημόσιων και ανταλλάξιμων κτημάτων είναι καταπατημένα τα 89.288, συνολικής έκτασης 3.255.000 στρεμμάτων, κάτι που σημαίνει ότι μόλις 7.741 συνολικής έκτασης περίπου 245.000 στρεμμάτων είναι ελεύθερα και αξιοποιούνται από την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου!Ο βαθμός δυσκολίας του εγχειρήματος ανεβαίνει αν λάβει κανείς υπόψη ότι στα αστικά καταπατημένα κτήματα έχουν ανεγερθεί πολυκατοικίες, εργοστάσια, αποθήκες, ενώ δικαστικές αποφάσεις επί σχετικών προσφυγών του Δημοσίου στο μεγαλύτερο ποσοστό καταλήγουν υπέρ των καταπατητών, γιατί αυτοί στηρίζονται σε τίτλους που είτε δημιούργησαν οι ίδιοι είτε καταπατητές μετά το 1884, ενώ το δημόσιο προβάλλει δικαιώματα ως… μοναδικός κληρονόμος του τουρκικού δημοσίου!Πηγές από το υπουργείο Οικονομικών τονίζουν πάντως ότι το σχέδιο θα αφήνει εκτός συναλλαγής, τις δασικές εκτάσεις ή εκτάσεις σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες, ακίνητα σε περιοχές οικολογικού ενδιαφέροντος και σε προστατευόμενες από τη νομοθεσία ή διεθνείς συμβάσεις περιοχές που απαγορεύεται η δόμηση.Βασική προϋπόθεση για υπαγωγή μιας έκτασης στη ρύθμιση και νομιμοποίηση της αυθαίρετης κατοχής με εξαγορά είναι η καταπάτηση να έχει γίνει τουλάχιστον πριν από 25-30 χρόνια και να συνεχίζεται μέχρι σήμερα και αυτό να αποδεικνύεται είτε με μαρτυρίες είτε με επίσημα έγγραφα (π.χ. πρωτόκολλα αποβολής, επιβολή προστίμων αυθαίρετης χρήσης κλπ).Σύμφωνα με πληροφορίες, το τίμημα θα κινηθεί σε επίπεδα χαμηλότερα της αντικειμενικής αξίας όσον αφορά τους πολίτες με αποδεδειγμένη οικονομική αδυναμία. Αντιθέτως, σημαντικά υψηλότερα ποσά θα κληθούν να καταβάλλουν οι ιδιώτες οι οποίοι ενώ καταπάτησαν ακίνητα του Δημοσίου εν συνεχεία τα χρησιμοποίησαν για εμπορική εκμετάλλευση ανεγείροντας ξενοδοχεία, εργοστάσια ακόμη και κτηνοτροφικές μονάδες.

Πολύ ακριβά θα πληρώσουν τους τίτλους ιδιοκτησίας και οι καταπατητές που είχαν «υπενοικιάσει» εκτάσεις του Δημοσίου.