ΜΙΑ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΗΛΩΝΕΙ ΕΤΟΙΜΗ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Μία στις τρεις επιχειρήσεις προτίθεται να συνάψει και να εφαρμόσει μειώσεις μισθών μέσω των επιχειρησιακών συμβάσεων εντός του 2011, ενώ το 59% των εκπροσώπων των επιχειρήσεων απαντά αρνητικά σε αυτή την προοπτική.


Ένα υψηλό ποσοστό επιχειρήσεων (40,9%) θεωρεί τις επιχειρησιακές συμβάσεις ως απαραίτητη επιλογή για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και σε 45,4% πιστεύουν ότι η καθιέρωσή τους κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση...Την ίδια στιγμή σε ποσοστό 45,5%, τα στελέχη εκτιμούν ότι οι μειώσεις μισθών -που θα επιφέρουν οι νέες συμβάσεις- θα επιδεινώσει τις σχέσεις και θα οδηγήσει σε σύγκρουση τις διοικήσεις των επιχειρήσεων με τους εργαζόμενους.

Στα συμπεράσματα αυτά κατέληξε έρευνα της εταιρείας «People for Business» με θέμα την «εφαρμογή των επιχειρησιακών συμβάσεων το 2011».

Η έρευνα έγινε σε δείγμα 145 μικρών μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων ενώ συμμετείχαν και στελέχη των εταιρειών αυτών (γενικοί διευθυντές, διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού και managers).

Στόχος, η διερεύνηση των προθέσεων των επιχειρήσεων για τη σύναψη ή όχι επιχειρησιακών συμβάσεων εντός του τρέχοντος έτους. Καθώς και ο προσδιορισμός των παραγόντων που θα λάμβαναν υπόψη τους πριν προβούν σε μία τέτοια ενέργεια.

Τα στοιχεία της έρευνας

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας, έτοιμη να εφαρμόσει τις επιχειρησιακές συμβάσεις το 2011 δηλώνει 1 στις 3 επιχειρήσεις. Ειδικότερα, σε ποσοστό 28% οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων είπαν ότι έχουν πρόθεση να προχωρήσουν σε μειώσεις μισθών ενώ αρνητική ήταν η απάντηση των συναδέλφων τους σε ποσοστό 59%. Στελέχη σε ποσοστό 12% τόνισαν πως δεν γνωρίζουν τις προθέσεις της διοίκησης της εταιρείας.

Θετικά αντιμετωπίζουν τις επιχειρησιακές συμβάσεις στελέχη ανθρώπινου δυναμικού σε ποσοστό 62,3%. Στο 36% ανέρχονται εκείνοι που θεωρούν ότι η διαμόρφωση του πλαισίου των επιχειρησιακών συμβάσεων παρουσιάζει κενά.

Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων (77,2%) βλέπει τη σύναψη των νέων συμβάσεων ως παράγοντα που θα διασφαλίσει τις θέσεις εργασίας. Εκφράζεται ωστόσο προβληματισμός για τις επιπτώσεις που θα υπάρξουν από τη μείωση των μισθών στην παραγωγικότητα της επιχείρησης, όπως και στις εσωτερικές σχέσεις μεταξύ εργαζομένων και διοίκησης.

Ειδικότερα, 54,51% από τα στελέχη ανθρώπινου δυναμικού που ρωτήθηκαν, δήλωσαν ότι η μείωση των μισθών θα μειώσει παράλληλα και την παραγωγικότητα της επιχείρησης ενώ σε ποσοστό 45,45% εκτιμούν ότι θα προκαλέσει σύγκρουση μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων και θα διαταραχθεί η εργασιακή ειρήνη στο εσωτερικό της επιχείρησης.

Διαφορετικές εκτιμήσεις εκφράζονται και για τους λόγους που θα πρέπει να συνυπάρχουν για την σύναψη μια επιχειρησιακής σύμβασης.

Σε ποσοστό 40,9% οι εταιρείες θεωρούν την εφαρμογή των επιχειρησιακών συμβάσεων απαραίτητη επιλογή για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας. Από την έρευνα προκύπτει επίσης ότι φθάνουν το 27,7% οι επιχειρήσεις που πιστεύουν ότι οι μισθοί πρέπει να μειωθούν μόνο εάν οι ίδιες κινδυνεύουν με πτώχευση. Κατά 22,7% υποστηρίχθηκε ότι οι επιχειρησιακές συμβάσεις είναι απαραίτητες προκειμένου να αποφευχθούν οι απολύσεις. Επιπλέον, το 8,7% εκ των συμμετεχόντων στην έρευνα επισημαίνει ότι αυτές πρέπει να καθιερωθούν για την αποφυγή της μετατροπής των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης σε μερικής απασχόλησης.

Τέλος, το 51% των συμμετεχόντων στην έρευνα δήλωσε πως οι μειώσεις μισθών θα πρέπει να αφορούν μόνο συγκεκριμένες κατηγορίες στελεχών και όχι το σύνολο του προσωπικού. Αντίθετα από τους υπόλοιπους που εκτιμούν ότι θα πρέπει να αφορούν όλους του εργαζόμενους της επιχείρησης.