ΠΑΤΡΑ: Ανακοίνωση για τα πειθαρχικά συμβούλια κατά των φοιτητών

Από την Πρυτανική Αρχή του Πανεπιστημίου Πατρών εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση σχετικά με τη διευκρίνιση για τα πειθαρχικά συμβούλια εναντίον φοιτητών:
"Τις τελευταίες μέρες έχουν αναρτηθεί στην πόλη της Πάτρας πανό στα οποία αναγράφεται ότι ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών έχει ενεργοποιήσει τα πειθαρχικά συμβούλια εναντίον φοιτητών.


Η Πρυτανική Αρχή του Πανεπιστημίου Πατρών, απαντώντας στα όσα αναγράφονται διευκρινίζει ότι:1. Θεωρούμε ότι η συνδικαλιστική δράση των φοιτητών είναι κατοχυρωμένη μέσα από τους αγώνες του φοιτητικού κινήματος. Η Πρυτανική Αρχή σέβεται απολύτως το δικαίωμα αυτό και ποτέ δεν εξέφρασε απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς εναντίον φοιτητών.2. Στο πλαίσιο του Αυτοδιοίκητου, τα θεσμικά όργανα του Πανεπιστημίου οφείλουν να διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία των ακαδημαϊκών μονάδων. Στη δύσκολη περίοδο που διέρχεται το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, αυτό είναι υποχρέωση όλων των ομάδων της ακαδημαϊκής κοινότητας και πρέπει να επιτευχθεί με συνέπεια και σύνεση.3. Συμπεριφορές που δε συνάδουν με τα ακαδημαϊκά ήθη και μακράν απέχουν από τη συνδικαλιστική δράση, όπως η υφαρπαγή δημοσίων εγγράφων (π.χ., πρακτικά συνελεύσεων), οδηγούν σε αναγκαστική λήψη μέτρων.4. Τα μέτρα που ελήφθησαν από το ΔΣ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών για τους φοιτητές που επέδειξαν τέτοια συμπεριφορά, κινήθηκαν σε αυτή τη λογική, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην εμποδίζεται η ακαδημαϊκή εξέλιξη των φοιτητών αυτών.5. Η εκμετάλλευση των δυσκολιών που προκύπτουν στο Πανεπιστήμιο, από όπου κι αν αυτή προέρχεται, αμαυρώνει τη δημόσια εικόνα του Πανεπιστημίου.Προσβλέπουμε στη συνεργασία όλων των μερών της πανεπιστημιακής κοινότητας αλλά και της κοινωνίας, προκειμένου να διασφαλιστεί το αυτοδιοίκητο και ο δημόσιος χαρακτήρας του Πανεπιστημίου, όπως αυτά εκφράζονται μέσα από τη δημοκρατική λειτουργία των θεσμικών του οργάνων."