Νέα όρια ακαθάριστων εσόδων

Την απόφαση να χαμηλώσει τα όρια κατόπιν των οποίων οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των επιχειρήσεων θα υπογράφονται από λογιστή-φοροτεχνικό, έλαβε το υπουργείο Οικονομικών.
Πλέον, από λογιστή-φοροτεχνικό θα υπογράφονται υποχρεωτικά οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των επιχειρήσεων με ακαθάριστα έσοδα πάνω από 100 χιλιάδες ευρώ και των ελεύθερων επαγγελματιών με ακαθάριστα έσοδα πάνω από 50 χιλιάδες ευρώ, έναντι 300 χιλιάδων ευρώ και 150 χιλιάδες ευρώ αντίστοιχα, που ίσχυσαν με το προηγούμενο καθεστώς.Όπως διευκρινίζεται στη σχετική απόφαση, η εφαρμογή των νέων ορίων ακαθάριστων εσόδων ισχύει για τα έσοδα που πραγματοποιούνται από τη διαχειριστική περίοδο 2010 και μετά.