Έξι νομοσχέδια την Τετάρτη στο Υπουργικό Συμβούλιο

Έξι νομοσχέδια, καθώς και το επιχειρησιακό σχέδιο για τη στήριξη της εργασίας, θα απασχολήσουν την αυριανή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, όπως ανακοινώθηκε από το Γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου.
Ειδικότερα, τα νομοσχέδια που θα συζητηθούν στο υπουργικό συμβούλιο (σε παρένθεση οι υπουργοί που θα τα εισηγηθούν) είναι:*Εξορθολογισμός και βελτίωση στην απονομή της πολιτικής δικαιοσύνης (Χάρης Καστανίδης).*Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) - Προπτωχευτική Διαδικασία Εξυγίανσης και λοιπές διατάξεις (Μιχάλης Χρυσοχοΐδης).*Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Μ. Χρυσοχοΐδης).*Εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με τις προβλέψεις των Οδηγιών 2009/72 και 2009/73 που αφορούν στη λεγόμενη «3η Ενεργειακή Δέσμη» (Τίνα Μπιρμπίλη).*Ρύθμιση της αγοράς παιγνίων (Γιώργος Παπακωνσταντίνου)*Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών έργων και υπηρεσιών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας (εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ) και ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (Ευάγγελος Βενιζέλος).