Μείωση των εξεταστικών περιόδων


ΈΙΣΑΓΩΓΗ Σέ ΣΧΟΛΈΣ αντί σε τµήµατα, µείωση των εξεταστικών περιόδων, περιορισµό του αριθµού µεταφερόµενων µαθηµάτων και δυνατότητα σπουδών µε βραδύτερους ρυθµούς για εργαζόµενους φοιτητές είναι ορισµένες από τις προτάσεις του Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας (ΕΣΥΠ) όσον αφορά τις αλλαγές στα πανεπιστήµια. Η υπουργός Παιδείας Αννα Διαµαντοπούλου, ο υφυπουργός ΓιάννηςΠανάρετος και ο πρόεδρος του ΕΣΥΠ Αλ. Λυκουριώτης παρέδωσαν χθες στον Πρωθυπουργό Γ. Παπανδρέου τα συµπεράσµατα των συνεδριάσεων του ΕΣΥΠ ενόψει του νέου νόµου - πλαισίου για τη λειτουργία των πανεπιστηµίων. Οπως δήλωσε η Αννα Διαµαντοπούλου, ήδη γίνεται η νοµοπαρασκευαστική διαδικασία στην οποία τα πορίσµατα του ΕΣΥΠ θα ληφθούν σοβαρά υπόψη και το τελικό κείµενο θα δοθεί στη Βουλή. Πιθανότατα αυτό θα συµβεί µετά το Πάσχα.Ο κ. Λυκουριώτηςδήλωσε ότι στο ζήτηµα της εισαγωγής των νέων φοιτητών σε σχολή αντί σε τµήµα όπως σήµερα, υπήρξε ευρεία συναίνεση.Ταυτόχρονα όµως εκφράστηκαν προβληµατισµοί σχετικά µε το αδιάβλητο της µετάβασηςαπό το πρώτο προπαρασκευαστικό έτος στο δεύτερο και στο θέµα των υπαρχουσώνδοµών. Στο ζήτηµα του νέου διοικητικού µοντέλου των πανεπιστηµίων ωστόσο (σ.σ. τα περίφηµα Συµβούλια Διοίκησηςπου θα έχουν και εξωτερικάµέλη και θα λειτουργούν πλάι στιςΣυγκλήτους και στα οποία αντιδρούν πρυτάνεις και αρκετοί πανεπιστηµιακοί) εκφράστηκαν διαφορετικές απόψεις.Σηµειώνεται ότι το ΕΣΥΠ είναισυµβουλευτικό όργανο της κυβέρνησης για θέµατα Παιδείας, που ιδρύθηκε από τον σηµερινό Πρωθυπουργό όταν ήταν υπουργός Παιδείας. Συµµετέχουν οι φορείς της εκπαίδευσης, τα κόµµατα, κοινωνικοί και οικονοµικοί φορείς. Ειδικά για την εισαγωγή στα πανεπιστήµια το ΕΣΥΠ προτείνει: n Εισαγωγή των φοιτητών σε σχολές αντί σε τµήµατα.n Κάθε πανεπιστήµιο να καθορίζει λεπτοµερή κριτήρια και προϋποθέσεις µετάβασης σε συγκεκριµένο τµήµα στο 2ο έτος.n Η µετάβαση να γίνεται χωρίς νέες εξετάσεις.n Θέσπιση αδιάβλητης διαδικασίας επιλογής από το 1ο στο 2ο έτος.Για τα Συµβούλια Διοίκησης των πανεπιστηµίων υπάρχουν τρεις απόψεις:n Να έχουν εποπτικέςαρµοδιότητες µε εσωτερικά καιεξωτερικά µέλη που θα αντλούν νοµιµοποίηση από ακαδηµαϊκή κοινότητα.n Να είναι όργανα ελέγχου άµεσα εκλεγµένα µε πλειοψηφία µελών από την ακαδηµαϊκή κοινότητα.n Να έχουν συµβουλευτικές αρµοδιότητες και τα εξωτερικά µέλη να επιλέγονται από τα ακαδηµαϊκά όργανα.

Πηγή:TaNea