ΡΕΚΟΡ ΑΝΕΡΙΑΣ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΜΕ 15,1%

Στο 15,1% αναρριχήθηκε η ανεργία τον Ιανουάριο, από 14,8% το Δεκέμβριο 2010 και 11,3% τον Ιανουάριο 2010...


Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή το σύνολο των απασχολουμένων τον Ιανουάριο 2011 ανήλθε σε 4.267.584 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 756.795 άτομα, ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 4.302.315 άτομα.

Οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 178.159 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2010, σημειώνοντας μείωση 4%, ενώ αυξήθηκαν κατά 33.820 άτομα σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2010 (αύξηση 0,8%). Οι άνεργοι μέσα σε ένα μήνα αυξήθηκαν κατά 23.149 άτομα (αύξηση 3,2%), ενώ σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2010 αυξήθηκαν κατά 189.663 άτομα (αύξηση 33,4%).