ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΕ...ΔΟΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΚΡΙΣΗΣ

Δραματικά φαίνεται να αλλάζει το τοπίο στις εργασιακές σχέσεις στη «μετά μνημόνιο» εποχή σύμφωνα με την έκθεση δεδομένων του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, και με βάση τα στοιχεία που κατέθεσαν οι επιχειρήσεις για τις νέες προσλήψεις στα τμήματα...Κοινωνικών Επιθεωρήσεων.

Ειδικότερα, στην έκθεση αναφέρεται ότι στο πρώτο δίμηνο του 2011 κυριαρχούν οι «ελαστικές» μορφές εργασίας -μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης- που αποτελούν και την πλειονότητα, ενώ το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2010 εκπροσωπούσαν το 46,2%.

Αυξημένες κατά 199,15% είναι οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης των προηγούμενων ετών που μετατράπηκαν στη διάρκεια του 2011 σε συμβάσεις μερικής απασχόλησης, αλλά η πλέον εντυπωσιακή είναι η αύξηση των συμβάσεων εκ περιτροπής απασχόλησης.

Το 21% των νέων συμβάσεων είναι συμβάσεις εκ περιτροπής απασχόλησης. Οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης οι οποίες μετατράπηκαν σε εκ περιτροπής κατόπιν συμφωνίας εργαζόμενου και εργοδότη το πρώτο δίμηνο του έτους έφθασαν τις 4.556, ενώ το αντίστοιχο δίμηνο του 2010 ήταν 373, εμφανίζουν δηλαδή αύξηση κατά 1.121,45%.

Αντίστοιχα, και οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης που μετατράπηκαν σε εκ περιτροπής με μονομερή απόφαση του εργοδότη εμφανίζονται αυξημένες κατά 2.725% σε σχέση με το αντίστοιχο δίμηνο του 2010.

Περαιτέρω, υπάρχει τάση για μείωση των προσλήψεων. Οι επιχειρήσεις οι οποίες προχώρησαν στη σύναψη νέων συμβάσεων εργασίας ήταν λιγότερες κατά 10,32%, σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης μειώθηκαν κατά 45,08% και κατά 11,65% οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης.