ΤΕΛΟΣ ΣΤΑ ΕΥΝΟΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ

Τέλος στα ευνοϊκά δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για τους δημοσίους υπαλλήλους θέτει το υπουργείο Οικονομικών με προσθήκη στο νομοσχέδιο για το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.Οι ευνοϊκοί όροι χορήγησης δανείων ισχύουν για τις τελευταίες αιτήσεις που υποβάλλονται ή εγκρίνονται...


μέχρι την έναρξη ισχύος του νέου νόμου. Από την κυβέρνηση διευκρινίζεται ότι δεν τίθεται ζήτημα για τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί μέχρι σήμερα, καθώς, όπως αναφέρεται «δεν θίγεται η ισχύς των όρων δανείων που συνομολογήθηκαν από το Ταμείο πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου».

Έτσι, με τη δημοσίευση του νέου νόμου για το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενδεχομένως και από αυτόν το μήνα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τα δάνεια θα δίνονται πλέον με τους όρους της τραπεζικής αγοράς.