ΚΟΒΟΥΝ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

Ρεπορτάζ : Γιώργος Φιντικάκης


(από ΤΑ ΝΕΑ)

Τόκοι στεγαστικώνδανείων για αγορά πρώτης κατοικίας, νοσήλια, αµοιβές γιατρών, ενοίκια, ασφάλιστρα, φροντιστήρια και ιδιαίτερα µαθήµαταείναι µερικές από τις 980 φοροαπαλλαγές που ισχύουν σήµερα και κινδυνεύουν...

να περιοριστούν ή να καταργηθούν. Το σύνολο των φοροαπαλλαγών κοστίζει ετησίως γύρω στα 5 δισ. ευρώ στον προϋπολογισµό και η κυβέρνηση έχειβάλει ως στόχο να εξοικονοµήσει γύρω στα 2 δισ. ευρώ για τηνπερίοδο 2012-2015, όπως αναφέρεται στο Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής πουπαρουσιάστηκε την Παρασκευή. Ετσι, η χορήγηση ορισµένων τουλάχιστον φοροαπαλλαγών θα γίνεται στο εξής µε εισοδηµατικά και περιουσιακά κριτήρια. Οι φοροαπαλλαγές παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση του φόρου που πληρώνουν τα νοικοκυριά, καθώς µια σειρά από πολύ συνηθισµένες και µεγάλες δαπάνες εξασφαλίζουν σήµερα σηµαντικές φοροεκπτώσεις.ΤΟ ΟΡΙΟ. Το µαχαίρι θα ισχύσει για εισοδήµατα πάνω από κάποιο όριο, το οποίο µε βάση και παλαιότερες δηλώσεις στελεχών του υπουργείου Οικονοµικών είχε φανείότι θα µπορούσε να είναι από τα60.000-70.000 ευρώ και άνω. Αλλωστε τόσο ο υπουργός Οικονοµικών Γ. Παπακωνσταντίνου όσο και ο υφυπουργός Οικονοµικών ∆. Κουσελάς σε δηλώσεις τους τον Μάρτιο είχαν επισηµάνει χαρακτηριστικά ότι «ένας που έχει εισόδηµα 60.000 ευρώ τον χρόνο δεν µπορεί να έχει τις ίδιεςφοροαπαλλαγές µε άλλους που έχουν χαµηλότερο εισόδηµα».Το γεγονός αυτό, στην περίπτωση για παράδειγµα των τόκων για στεγαστικά δάνεια, συνεπάγεται σηµαντικές ανατροπές σε οικογενειακούς προϋπολογισµούς, αφού όλοι όσοι έχουν αγοράσει πρώτη κατοικία είχαν συνυπολογίσει στην απόφασή τους και το ετήσιο όφελος από την έκπτωση του φόρου.Πηγές, πάντως, του υπουργείου Οικονοµικών επιµένουν ότι η κυβέρνηση δεν έχει καταλήξει ακόµη οριστικά ως προς το όριο του υψηλού εισοδήµατος, πάνω από το οποίο θα περικοπούν οι απαλλαγές.Σηµειωτέον ότι πολλές από τις φοροαπαλλαγές αυτές έχουν ήδη ψαλιδιστεί από το 2010, µε πιοχαρακτηριστικό παράδειγµατις δαπάνες που εκπίπτουν από το εισόδηµα. Από φέτος οι δαπάνες αυτές εκπίπτουν πλέον σε ποσοστό 20% από τον φόρο, όταν µέχρι πέρυσι εξέπιπταν κατά 100% από το εισόδηµα.Τέλος, µεγάλο µαχαίρι εκτιµάται ότι θα µπει και στις φοροαπαλλαγές των επιχειρήσεων.