ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΝΕΑ ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ...

Κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου «Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας» στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ διαφώνησε με τη μεταφορά από το Γ.Λ.Κ. (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) στον ΟΔ.ΔΗ.Χ (Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους) Διεύθυνσης - που είχε ιδρύσει ο ίδιος ως υφυπουργός Οικονομικών – διαχείρισης των διαθεσίμων του Κράτους, που καθημερινά συναλλάσσεται με τις τράπεζες με ποσά 1-1,5 δις ευρώ.
Ο κ. Φλωρίδης ζήτησε από τον υφυπουργό Οικονομικών να του εξηγήσει για τη σκοπιμότητα της πρωτοβουλίας του ενώ διαφώνησε και με το γεγονός ότι επικεφαλής θα ορίζεται στέλεχος από τον τραπεζικό τομέα.«Η τελική μου στάση θα καθοριστεί από την απάντηση που θα μου δώσει ο υφυπουργός» προειδοποίησε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.