ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΦΠΑ ΜΕ ΤΑΡΙΦΑ...

Ρεπορτάζ : Γιώργος Φιντικάκης

(από ΤΑ ΝΕΑ)

Ραβασάκια για να πληρώσουν τον ΦΠΑ που «ξέχασαν» να καταβάλουν στέλνει σε χιλιάδες µικροµεσαίες και µεγαλύτερες επιχειρήσεις το υπουργείο Οικονοµικών. ∆ιαφορετικά, τους προειδοποιεί ότι το ποσό του φόρου που δεν αποδόθηκε θα προσδιορίζεται...

µε τρόπο τεκµαρτό. Η αρχή έγινε µε την αποστολή από τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων 18.000 SMS σε αντίστοιχο αριθµό επιχειρήσεων µε βιβλία Γ’ Κατηγορίας που δεν υπέβαλαν δηλώσεις ΦΠΑ τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Για όσους από αυτούς τους επιχειρηµατίες δεν συµµορφωθούν εθελοντικάκαι δεν προσέλθουν στις εφορίες να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους, θα εφαρµοστεί το σύστηµα του στατιστικού υπολογισµού των υποχρεώσεων ΦΠΑ, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πρόκειται για µια νέα µέθοδο τεκµαρτού υπολογισµού των φορολογικών υποχρεώσεων για επιχειρήσεις και µικροµεσαίους, η οποία προβλέπεται στον νόµο για την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής. Η διαδικασία θα επαναλαµβάνεται κάθε µήνα από το υπουργείο Οικονοµικών και η αποστολή της επόµενης παρτίδας SMS τοποθετείται στις 10 Μαΐου. Αυτή τη φορά, αποδέκτες θα είναι µικροµεσαίες επιχειρήσεις µε βιβλία Β’ κατηγορίας, οι οποίες έχουν υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση ΦΠΑ τον Απρίλιο.Ο ΤΕΚΜΑΡΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Συγκεκριµένα,µε εγκύκλιοτου υπουργείου Οικονοµικών ενεργοποιείται η διάταξη του φορολογικού νόµου που ψηφίστηκε πρόσφατα και προβλέπει ότι, για όσους επιχειρηµατίες και επιτηδευµατίες δεν υποβάλλουν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, οι ελεγκτές της Εφορίας δεν θα ακολουθούν πλέον τη διαδικασία των προσωρινών ελέγχων και των προσκλήσεων για την υποβολή εκπρόθεσµων δηλώσεων, αλλά θα προσδιορίζουν από τα γραφεία τους το ποσό του ΦΠΑ που δεν αποδόθηκε.Ο υπολογισµός θα γίνεται µε βάση τον µέσο όρο των ποσών που δηλώθηκαν για τις τρεις προηγούµενες φορολογικές περιόδους. ∆ηλαδή, µε βάση τον µέσο όρο των τριών προηγούµενων τριµήνων αν πρόκειται για επιτηδευµατίες που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας (µικροµεσαίοι) και των τριών προηγούµενων µηνών αν πρόκειται για επιχειρήσεις µε βιβλία Γ’ Κατηγορίας (µε µεγάλα εισοδήµατα).Με άλλα λόγια, εκεί όπου έπειτα από ηλεκτρονικές διασταυρώσεις εντοπίζονται επιχειρήσεις και επιτηδευµατίες να µην έχουν υποβάλει περιοδικές δηλώσεις, θα εφαρµόζεται τεκµαρτός υπολογισµός του ΦΠΑ.∆εδοµένου λοιπόν ότι υποχρέωση να υποβάλουν περιοδικές δηλώσεις το πρώτο δίµηνο είχαν µόνο οι επιχειρήσεις µε βιβλία Γ’ κατηγορίας, 18.000από αυτές εντοπίστηκαν να µην το έχουν κάνει. Το επιχείρηµα µάλιστα κάποιων από όσους αµέλησαν την καταβολή του ΦΠΑ σχετίζεται ενδεχοµένως µε το ότι ανέµεναν τις ευεργετικές διατάξεις του νέου νόµου για την τµηµατική καταβολή του φόρου. ΕΠΟΧΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά, σε περίπτωση µη υποβολής από τον υπόχρεο περιοδικής δήλωσης για κάποια φορολογική περίοδο, ο προϊστάµενος της Εφορίας θα εκδίδει προσωρινή πράξη προσδιορισµού του φόρου – για το συγκεκριµένο διά στηµα µε βάση τα δεδοµένα της αντίστοιχης περιόδου του προηγούµενου χρόνου – προσαυξηµένου κατά 15%. Σε περίπτωση που δεν είχε υποβληθεί για την περυσινή περίοδο η σχετική περιοδική δήλωση, τότε ο έφορος θα µπορεί να εκδώσει προσωρινή πράξη προσδιορισµού του φόρου µε βάση τα δεδοµένα της αντίστοιχης περιόδου του αµέσως προηγούµενου χρόνου, και πάλι µε προσαύξηση κατά 15%.ΟΙ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ TAXIS. Αγγιξαν το 1,7 εκατ. οι δηλώσεις φορολογουµένων µέσω του TAXISnet τους δύο πρώτους µήνες της λειτουργίας του. Συνολικά 1.695.695 ηλεκτρονικές δηλώσεις υποβλήθηκαν κατά τους δύο πρώτους µήνες που λειτουργεί η νέα πλατφόρµα ηλεκτρονικών υπηρεσιών TAXISnet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων του υπουργείου Οικονοµικών. Φέτος παρέχονται µία σειρά από νέες υπηρεσίες και εφαρµογές, µεταξύ των οποίων και ειδοποίηση για όσους φορολογουµένους έχουν ληξιπρόθεσµα χρέη. Η συγκεκριµένη ένδειξη µαζί µε το ποσό του ληξιπρόθεσµου χρέους ενός εκάστου φορολογουµένου θα εµφανίζονται µε κόκκινα γράµµατα στην πρώτη σελίδα του εντύπου Ε1. Αυτό αποτελεί πρακτική που εφαρµόζεται πρώτη φορά καθώς εντάσσεται στην προσπάθεια της κυβέρνησης να συλλέξει έσοδα από τη δεξαµενή των ληξιπρόθεσµων χρεών, στην οποία λιµνάζουν περί τα 37 δισ. ευρώ