ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΥΝ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΕΡΙΟ

Ρεπορτάζ : Γιώργος Πουλερές


(από ΤΑ ΝΕΑ)

Νέες επιβαρύνσεις έρχονται για τα νοικοκυρά και στο φυσικό αέριο. Και αυτό, τόσο λόγω της συνεχούς αύξησης της τιµής του πετρελαίου – µε την οποία είναι συνδεδεµένη η τιµή του αερίου – όσο και εξαιτίας των κυβερνητικών σεναρίων για την επιβολή...

Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο αέριο παράλληλα, µε την εξίσωση φόρου του πετρελαίου θέρµανσης µε το κίνησης εφόσον αυτή προχωρήσει τον ερχόµενο Οκτώβριο.Το φυσικό αέριο εξακολουθείνα είναι ανταγωνιστικόσε σχέση µε το πετρέλαιο θέρµανσης, ήδη όµως έχει ανατιµηθεί σηµαντικά. Από την έναρξη της περιόδου θέρµανσης, το φθινόπωρο του 2010, µέχρι σήµερα η τιµή του φυσικού αερίου έχει αυξηθεί 28% και σεαπόλυτα µεγέθη από 0,04677 σε 0,05995ευρώ ανά κιλοβατώρα.ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ φυσικού αερίου πρέπει να υπολογίζουν και νέες σηµαντικές αυξήσεις στην τιµή του εφόσον η κυβέρνηση, υπό την πίεση της ανάγκης για αύξηση των δηµοσίων εσόδων, προχωρήσει στην εξίσωση του ΕΦΚ του πετρελαίου θέρµανσης µε τον ΕΦΚ τουπετρελαίου κίνησης.Σήµερα η διαφορά των ΕΦΚ έχει ως αποτέλεσµα το πετρέλαιο θέρµανσης να πωλείται 0,895ευρώ το λίτρο, έναντι 1,499 ευρώ που πωλείται το πετρέλαιο κίνησης. Αν υπάρξει εξίσωση των φόρων στο πετρέλαιο, εξετάζεται να επιβληθεί ΕΦΚ και στο φυσικό αέριο προκειµένου να παραµείνει σταίδια επίπεδα η σχέση της τιµής τους. Σηµειώνεται ότι το φυσικό αέριο πωλείται σε σταθερή βάση φθηνότερα 18% από το πετρέλαιο, ανεξάρτητα από τις διακυµάνσεις της τιµής του τελευταίου. Επισηµαίνεται ότι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες επιβάλλεται ΕΦΚ στο φυσικό αέριο, που φθάνει µέχρι και 3% για οικιακούς χρήστες και 1,5% για µεγάλους βιοµηχανικούς και εµπορικούς πελάτες.Χθες ο διευθύνωνσύµβουλος της ΕΠΑ Αττικής Χρήστος Μπαλάσκας είπε ότι τόσο τοµέτρο της εξίσωσης στο πετρέλαιο όσο και αυτό της επιβολής ΕΦΚ στο φυσικό αέριο θα υποχρεώσει την εταιρεία να προσαρµόσει ανάλογα και την τιµολογιακή πολιτική της. Σε κάθε περίπτωση, είπε, η τιµή τουφυσικού αερίου θα συνεχίσει να είναι ανταγωνιστική µε αυτήν του πετρελαίου θέρµανσης, ενδεχοµένως και πλέον του 18% που είναι σήµερα.Σύµφωνα µε τον επικεφαλήςτης ΕΠΑ Αττικής, ηοικονοµική κρίση είχε επιπτώσεις και στις δραστηριότητες της επιχείρησης καθώς δεν είναι λίγοι οι µεγάλοιπελάτες της (εµπορικές και βιοµηχανικές επιχειρήσεις) οι οποίοι είτε έβαλανλουκέτο στις δραστηριότητές τουςείτε µείωσαν δραστικά την παραγωγική δραστηριότητά τους και, κατά συνέπεια, την κατανάλωσηφυσικού αερίου.Με µικρή κερδοφορία 2,9 εκατ. ευρώ έκλεισε για την ΕΠΑ Αττικής το 2010, ενώ ο κύκλος εργασιών της ανήλθε σε 140 εκατ. ευρώ, έναντι 119 εκατ. ευρώ το 2009. Για το 2011 η εταιρεία προσβλέπει σε κύκλο εργασιών 190 εκατ. και κέρδη 10 εκατ. ευρώ.