ΖΗΤΟΥΝ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

Πρόταση να συσταθεί Επιτροπή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά µε την υπόθεση της διακίνησης µαύρου χρήµατος µε αφορµή την υπογραφή της σύµβασης των υποβρυχίων του Πολεµικού Ναυτικού κατά την περίοδο της υπουργίας του Ακη Τσοχατζόπουλου στο Εθνικής Αµυνας, προτίθεται να υποβάλει η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ.Σε σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε χθες, επισηµαίνεται πως η πρόταση θα κατατεθεί εντός των εποµένων ηµερών, ενώ εκτιµάται ότι η Επιτροπή θα συγκροτηθεί αµέσως µετά το Πάσχα. Παράλληλα σηµειώνεται ότι οι άλλες πτυχές της ίδιας υπόθεσης «έχουν σε µεγάλο βαθµό ήδη συζητηθεί στηναρµόδια Ειδική ∆ιαρκήΕπιτροπή αµυντικών εξοπλισµώνκαι συµβάσεων» και αφήνεται ναεννοηθεί πωςγια το συγκεκριµένο ζήτηµα,που αφορά και άλλους πρώηνυπουργούς Εθνικής Αµυνας (σ.σ. Γ. Παπαντωνίου, Σπ. Σπηλιωτόπουλο και Ευάγγ. Μεϊµαράκη), θα επιφορτιστεί και η Επιτροπή Θεσµών και ∆ιαφάνειας η οποία κατά τον Κανονισµό της Βουλής έχειδιευρυµένες ανακριτικές αρµοδιότητες.Η δικογραφία,σύµφωνα µε το διαβιβαστικό σηµείωµα από τον εισαγγελέα τουΑρείου Πάγου,που έχει κατατεθεί στη Βουλή και αποτελείται από δεκάδες χιλιάδες σελίδες, αφορά τις περιόδους από το 1998 µέχρι το 2002 και ακολούθως έως τον Ιούνιο του 2009.Σε αυτήν, εκτός της ευθείας αναφοράς στον κ.Τζοχατζόπουλο, γίνεται µνεία και σταµέλη των κυβερνήσεων που κατά καιρούς επόπτευαν την υλοποίηση των συµβάσεων (του 2000 και του 2002) για την απευθείας ανάθεση ναυπήγησης τεσσάρων υποβρυχίων τύπου 214 στα ΕλληνικάΝαυπηγεία Α.Ε.και στα γερµανικά ναυπηγεία FS/HDW.Η πρόταση για την άσκησηποινικής δίωξης και τη συγκρότηση Προκαταρκτικής Επιτροπής που θα διερευνήσει τις τυχόν ποινικές ευθύνεςενός πρώην υπουργού, υποβάλλεται τουλάχιστον από 30 βουλευτές, αλλάµε συγκεκριµένη αναφορά στα στοιχεία της αξιόποινης πράξης.Στη συνέχεια, µε βάση τον νέο νόµο του υπουργού ∆ικαιοσύνης Χάρη Καστανίδη περί ευθύνης υπουργών, που αναµένεται να ψηφιστεί αύριο από την Ολοµέλειατης Βουλής, η πλειοψηφία του Σώµατος (απαιτούνται τουλάχιστον 151 θετικές ψήφοι) θα αποφασίσει αν συντρέχουνλόγοι συγκρότησης του τριµελούς Γνω µοδοτικού Συµβουλίου που αποτελείται από ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς, προκειµένου αυτό να αποφασίσει τον νοµικό έλεγχο των στοιχείων της κατηγορίας και την αξιολόγηση της ουσιαστικής βασιµότητάς τους.Το Γνωµοδοτικό Συµβούλιο (ένας αντεισαγγελέας τουΑρείου Πάγου και δύο εισαγγελείςΕφετών που ορίζονται µε κλήρωση) εξετάζει αν συντρέχει λόγος για διερεύνηση ποινικής ευθύνης υπουργού από την Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή και στη συνέχεια πάλι η Βουλή, µε πλειοψηφία τουλάχιστον 151 βουλευτών, αποφασίζει για τη συγκρότηση ή όχι Προκαταρκτικής Επιτροπής.Ν.Δ.: «ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2002». Η Ν.∆. από την πλευρά τηςπροκρίνει τη σύσταση Προανακριτικής, αλλά για την περίοδο 1998-2002, µε βασικό επιχείρηµα ότι πρέπει να ακολουθηθεί και από τη Βουλή τοχρονοδιάγραµµα της ∆ικαιοσύνης. Η αξιωµατική αντιπολίτευση στοχοποιεί ουσιαστικά την υπουργική θητεία του κ. Τσοχατζόπουλου, καθώς για την περίοδο από το 2002 µέχρι σήµερα προτείνει να γίνει έρευνα από τη ∆ιαρκή Κοινοβουλευτική Επιτροπή εξοπλιστικών προγραµµάτων και συµβάσεων.