ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ-ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ

Μεγαλύτερη βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μεγαλύτερη πίεση προς την Τουρκία και τις χώρες προέλευσης των μεγάλων μεταναστευτικών κυμάτων αποφάσισαν να ζητήσουν οι υπουργοί Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας,...


οι οποίοι πραγματοποίησαν την πρώτη κοινή συνάντησή τους για τα θέματα αυτά στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στην Αθήνα.

Οι Χρήστος Παπουτσής, Σβετάνοφ της Βουλγαρίας και Τρεϊνίγκας της Ρουμανίας με κοινή τους επιστολή στον ομόλογό τους υπουργό της Τουρκίας τον καλούν σε συνεργασία και κοινή συνάντηση στο τριεθνές σημείο των συνόρων Ελλάδας, Βουλγαρίας, Τουρκίας με θέμα το μεταναστευτικό ζήτημα. Επιπλέον, αποφασίσθηκε να ζητηθεί η συμμετοχή της FRONTEX στον επαναπατρισμό των μεταναστών, αλλά και σε μία σειρά μέτρων και κοινών δράσεων τόσο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, όσο και των τριών χωρών σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη μετανάστευση, το άσυλο και την εγκληματικότητα.

Τέλος, οι τρεις υπουργοί συμφώνησαν στην ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας, με τον Χρήστο Παπουτσή να εκφράζει την υποστήριξη της Ελλάδας προς τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, για να εισέλθουν στη συμφωνία Σένγκεν.