ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΡΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

Ρεπορτάζ : Ειρήνη Σακελλάρη


(από την Ημερησία)

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ανέμενε τα όσα ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση την Παρασκευή. Ωστόσο, έχει να αντιμετωπίσει το βαρύ φορτίο της συνεχούς φημολογίας σχετικά με το θέμα της αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους. Τα...
δημοσιεύματα μεγάλων και έγκυρων διεθνών εφημερίδων ασχολούνται σε καθημερινή βάση με το θέμα αυτό, χωρίς να διευκρινίζουν στις περισσότερες περιπτώσεις εάν αναδιάρθρωση εννοούν το κούρεμα του χρέους ή την επιμήκυνση ή τελικώς έναν συνδυασμό και των δύο.

Σε κάθε περίπτωση, όπως σημειώνουν αναλυτές, εφόσον υλοποιηθεί πλήρως το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων η Ελλάδα θα μπορέσει να μειώσει σημαντικά το δημόσιο χρέος της. Τα έσοδα από τις ιδιωτικοποιήσεις «μετρούν» αποκλειστικά για ισόποση μείωση του χρέους. Πάντως, όσο υπάρχει αυτή η συνεχής σεναριολογία για την αναδιάρθρωση του χρέους, λόγω του ότι το ελληνικό χρηματιστήριο είναι «τραπεζοκεντρικό», θα συνεχίσει να πιέζεται έντονα, καθώς ένα σημαντικό τμήμα του ελληνικού δημοσίου χρέους βρίσκεται στις τράπεζες.

Spreads

Τα spreads στα ελληνικά ομόλογα, τα οποία έχουν τις τελευταίες ημέρες σταθεροποιηθεί αισθητά πάνω από τις 1.000 μονάδες βάσης (1.086,8), δεν υποχώρησαν ούτε μετά το μεσημέρι της Παρασκευής, όταν έγιναν οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τις αποκρατικοποιήσεις και τα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής έως το 2015. Αν και το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων σε πολλά σημεία δεν έχει εξειδικευθεί, μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για την περαιτέρω πορεία του Χ.Α. Αιχμή του δόρατος: ΟΠΑΠ, ΟΤΕ και ΔΕΗ.

Όλες οι εισηγμένες με δημόσιο μετοχικό ενδιαφέρον βαίνουν προς νέα μετοχοποίηση έως και το 2012, ενώ κάποιες εξ αυτών θα αποκρατικοποιηθούν πλήρως. Παρά την κριτική που δέχεται το πρόγραμμα αυτό, το οποίο από πολλούς χαρακτηρίστηκε ως άτολμο, παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν πως είναι ικανό να κρατήσει το ελληνικό χρηματιστήριο πάνω από τα τρέχοντα επίπεδα και στην πορεία -εφόσον εξειδικευθεί- να το οδηγήσει και σε περαιτέρω ανοδική πορεία. Εκτιμάται ότι ορισμένες δημόσιες επιχειρήσεις θα μετοχοποιηθούν με τη μέθοδο του βιβλίου προσφορών, άλλες με τη διάθεση πακέτων και χτυπήματα μέσα στη χρηματιστηριακή αγορά και κάποιες άλλες, όπως ο ΟΠΑΠ, μέσα από διαγωνισμό με πλειοδότη, ο οποίος θα πραγματοποιήσει την εξαγορά μέσα από το Χρηματιστήριο. Στις γκρίζες ζώνες των κυβερνητικών ανακοινώσεων περιλαμβάνεται η μέθοδος για την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων σε άλλες επιχειρήσεις, όπως στην ΕΥΔΑΠ.

Αποφάσεις

Σε κάθε περίπτωση τα ελληνικά desks στο Λονδίνο αλλά και στη Νέα Υόρκη αναμένουν τώρα την εξειδίκευση του προγράμματος αυτού, η οποία θα τους επιτρέψει να λάβουν και τις περαιτέρω αποφάσεις τους. Ομως, με το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων και υπό το φόβο μίας αναδιάρθρωσης εκτιμάται ότι σε πραγματικούς χρόνους θα κινηθούν οι συνεργασίες και μεταξύ των ελληνικών ιδιωτικών τραπεζών.

Τούτο θα συντελεσθεί και για έναν ακόμη λόγο: επειδή το ελληνικό δημόσιο βάζει στο παιχνίδι τα «ασημικά» του στον τραπεζικό τομέα. Καταλύτης εξελίξεων θα είναι το Ταχ. Ταμιευτήριο, το οποίο με τη δυναμική του μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στην αγορά. Βεβαίως, το ελληνικό χρηματιστήριο έχει στην παρούσα φάση να αντιμετωπίσει τις κοινωνικές αντιδράσεις και τις αντιδράσεις όσων θίγονται από τις μετοχοποιήσεις, και κυρίως των συνδικαλιστών. Οι αντιδράσεις αυξάνουν τον πολιτικό κίνδυνο, ο οποίος σε περίπτωση γενικευμένης και εκτεταμένης αντίδρασης μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε εκλογές. Κάτι τέτοιο, όμως, θα άλλαζε ουσιαστικά τον προγραμματισμό και είναι πιθανόν να έθετε σε κίνδυνο ακόμη και την εκταμίευση των επόμενων δόσεων του προγράμματος.

Οι τρεις ταχύτητες

Ορισμένες δημόσιες επιχειρήσεις θα μετοχοποιηθούν με τη μέθοδο του βιβλίου προσφορών, άλλες με τη διάθεση πακέτων και χτυπήματα μέσα στην χρηματιστηριακή αγορά και κάποιες άλλες, όπως ο ΟΠΑΠ, μέσα από διαγωνισμό με πλειοδότη, ο οποίος θα πραγματοποιήσει την εξαγορά μέσα από το Χρηματιστήριο.

Γκρίζες ζώνες

Στις γκρίζες ζώνες των κυβερνητικών ανακοινώσεων περιλαμβάνεται η μέθοδος για την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων σε άλλες επιχειρήσεις, όπως στην ΕΥΔΑΠ.

Καταλύτης το Τ.Τ.

Καταλύτης των εξελίξεων στις τράπεζες θα είναι το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, το οποίο με τη δυναμική του μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στην αγορά.