"ΜΝΗΜΟΝΙΟ" ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ: Ολες οι αλλαγές

Τ
έσσερις συν μία αλλαγές φέρνουν τα πάνω, κάτω στον τρόπο εισαγωγής στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ. Μια από τις πιο σημαντικές αλλαγές είναι αυτή στον υπολογισμό των μορίων.
Αυτή θα γίνεται από το άθροισμα του Γενικού Βαθμού Πρόσβασης της βεβαίωσης, των βαθμών των δύο μαθημάτων ειδικής βαρύτητας με τους συντελεστές βαρύτητας με φθίνουσα σειρά μέχρι να καλυφθεί ο αριθμός των θέσεων κάθε σχολής.
Παράλληλα θα υπολογίζεται ανά σχολή και ο βαθμός των ειδικών μαθημάτων αλλά και των δεξιοτήτων που απαιτούνται κατά περίπτωση.
Ο αριθμός των θέσεων για το σύνολο των εισακτέων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ θα ανακοινώνεται ένα μήνα πριν την υποβολή των μηχανογραφικών.
Φέτος για τελευταία φορά θα έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής σε ποσοστό 10% υποψηφίων περασμένων ετών.