ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΥΨΟΥΣ 1 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ - ΟΤΑ

Ρεπορτάζ : Δήμητρα Μανιφάβα
(από την Καθημερινή)
Χαμηλότοκα δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου θα έχουν τη δυνατότητα να χορηγούν οι ελληνικές τράπεζες με χρηματοδότηση που θα προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) συνολικού ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ για το 2011. Το...
σχετικό σύμφωνο ανάμεσα στην ΕΤΕπ, το ελληνικό Δημόσιο και τις ελληνικές τράπεζες αναμένεται να υπογραφεί το προσεχές διάστημα, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για αντίστοιχα ποσά και για την επόμενη διετία 2012-2013. Εξάλλου, από την 1η Ιουλίου ξεκινά η υποβολή των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του ειδικού καθεστώτος της νεανικής επιχειρηματικότητας του νέου αναπτυξιακού νόμου. Από την 1η Ιουλίου ξεκινά η υποβολή των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του ειδικού καθεστώτος της νεανικής επιχειρηματικότητας. Οπως ανακοίνωσε χθες σε συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας έχει καταρτισθεί σύμφωνο ρευστότητας μεταξύ της ΕΤΕπ και του ελληνικού Δημοσίου ύψους ενός δισ. ευρώ. Μέσω του συμφώνου αυτού το ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την παροχή εγγυήσεων προς την ΕΤΕπ για τη χορήγηση δανείων σε ελληνικές τράπεζες που θα συνυπογράψουν το σύμφωνο αυτό. Οι τράπεζες αναλαμβάνουν να διαχειρισθούν τα δάνεια της ΕΤΕπ υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις: α) να χορηγούν δάνεια με όρους εξίσου ευνοϊκούς με τους όρους δανειοδότησης από την ΕΤΕπ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, σε ΟΤΑ και σε Ταμεία Αστικής Ανάπτυξης, β) η τιμολογιακή πολιτική των τραπεζών για τα δάνεια αυτά δεν θα περιλαμβάνει οποιοδήποτε κέρδος για αυτές, παρά θα καλύπτει αποκλειστικά τα διάφορα είδη κόστους (χρήματος, εγγύησης, διαχειριστικό) και γ) θα υποβάλουν προσφορές στις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή συνεπενδυτών στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών Jeremie και Jessica. Χθες επίσης ο κ. Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε ότι από την 1η Ιουλίου (αρχικά προγραμματιζόταν για τα μέσα Μαΐου) θα ξεκινήσει η υποβολή επενδυτικών σχεδίων που θα υπαχθούν στο ειδικό καθεστώς νεανικής επιχειρηματικότητας του αναπτυξιακού νόμου. Το ειδικό αυτό καθεστώς αφορά μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν με άνω του 50% φυσικά πρόσωπα έως 40 ετών, ενώ ισχύει και για τις επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2011. Τα επενδυτικά σχέδια που θα επιλεγούν μπορούν να ενισχυθούν για το σύνολο των δαπανών τους και πέντε χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας, ενώ η ενίσχυση μπορεί να φτάσει ακόμη και το ένα εκατ. ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 150 εκατ. ευρώ, ενώ η προθεσμία υποβολής των επενδυτικών σχεδίων λήγει στις 31 Αυγούστου 2011. Αξίζει να σημειωθεί ότι όσοι νέοι επιχειρηματίες υπαχθούν στο καθεστώς του επενδυτικού νόμου θα θεωρούνται εκ των προτέρων ότι καλύπτουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, προκειμένου να λάβουν χαμηλότοκο δάνειο ύψους 30.000-300.000 ευρώ από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ (πρώην ΤΕΜΠΜΕ). Η δράση αυτή του Ταμείου Επιχειρηματικότητας συνολικού ύψους 90 εκατ. ευρώ αφορά γενικά την επιχειρηματικότητα των νέων και αναμένεται η προκήρυξή της. Το τρίτο χρηματοδοτικό εργαλείο από το οποίο θα μπορέσουν να επωφεληθούν οι νέοι επιχειρηματίες είναι το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα», συνολικού ύψους 30 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους επιχειρηματίες ή επιχειρήσεις και επιδοτεί έως 50% έργα ύψους 30.000-300.000 ευρώ για επενδυτικά σχέδια στη μεταποίηση, στην επεξεργασία λυμάτων, στη διαχείριση αποβλήτων και στην παροχή νερού και έργα ύψους 20.000-200.000 ευρώ για άλλους επιλέξιμους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. Η υποβολή των επενδυτικών σχεδίων θα γίνεται από 15-7-2011 έως 30-9-2011. Τέλος, ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης προανήγγειλε την κατάθεση νομοσχεδίου σε δύο μήνες για την άρση των 30 μεγαλύτερων εμποδίων στην επιχειρηματικότητα.