4 ΣΤΟΥΣ 10 ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ

Ρεπορτάζ : Μαρία Βουργάνα
(από την Ημερησία)
Μεγάλες επιστροφές φόρου φέρνουν στους φορολογούμενους το μέτρο των αποδείξεων και η μείωση της φορολογίας για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα από τη νέα φορολογική κλίμακα, που ισχύει από το 2010. Τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας...
Πληροφορικών Συστημάτων από την τρίτη παρτίδα εκκαθαριστικών σημειωμάτων δείχνουν ότι το 39,81% των φορολογούμενων ή 4 στους 10 θα έχουν επιστροφή φόρου ενώ για το 41,54% των φυσικών προσώπων το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι μηδενικό. Μηδενικά Συγκεκριμένα από την εκκαθάριση των πρώτων 1.235.125 φορολογικών δηλώσεων τα μηδενικά και τα πιστωτικά εκκαθαριστικά σημειώματα υπερβαίνουν για πρώτη φορά το 80% του συνόλου των εκκαθαριστικών που έχουν εκδοθεί, ενώ το ποσό των φόρων που πρέπει να επιστρέψει το Δημόσιο στους φορολογούμενους ξεπερνά τα 460 εκατ. ευρώ. Ουσιαστικά 4 στους 5 φορολογούμενους που παραλαμβάνουν εκκαθαριστικά σημειώματα δεν πληρώνουν ούτε ένα ευρώ πρόσθετο φόρο για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2010. Συγκεκριμένα, από το σύνολο των 1.235.125 εκκαθαριστικών σημειωμάτων που εκδόθηκαν και ταχυδρομήθηκαν ήδη στους φορολογούμενους: 491.664 σημειώματα, που αντιπροσωπεύουν το 39,81% του συνόλου, είναι πιστωτικά. Το συνολικό ποσό φόρου που πρέπει να επιστραφεί στους παραλήπτες των σημειωμάτων αυτών ανέρχεται σε 464,16 εκατ. ευρώ. Κατά μέσο όρο, σε κάθε παραλήπτη πιστωτικού σημειώματος αντιστοιχεί επιστροφή φόρου 944,07 ευρώ. 513.165 σημειώματα, που αντιπροσωπεύουν το 41,54% του συνόλου, είναι μηδενικά. Μόλις 230.296 σημειώματα, που αντιστοιχούν στο 18,65% του συνόλου, είναι χρεωστικά. Για πρώτη φορά το ποσοστό των χρεωστικών σημειωμάτων πέφτει κάτω από το 20%! Το συνολικό ποσό του επιπλέον φόρου που πρέπει να πληρώσουν οι παραλήπτες των σημειωμάτων αυτών φθάνει τα 593,48 εκατ. ευρώ. Το καθαρό ποσό του φόρου που θα εισπράξει το Δημόσιο (χρεωστικό μείον πιστωτικό) περιορίζεται σε μόλις 129,32 εκατ. ευρώ. Αποδείξεις Σε μία προσπάθεια να ανακόψει την αναγραφή μεγάλων ποσών από αποδείξεις το υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζει αυστηρούς δειγματοληπτικούς ελέγχους σε όσους έχουν επιστροφή φόρου ακόμη και κάτω από το όριο των 1.500 ευρώ. Οι έλεγχοι θα γίνουν ανεξαρτήτως αν το αποτέλεσμα της φορολογικής δήλωσης είναι πιστωτικό ή χρεωστικό. Από κόσκινο θα περάσουν οι αποδείξεις για όσους έχουν επιστροφή φόρου άνω των 1.500 ευρώ. Οι φορολογούμενοι που θα εντοπιστούν να έχουν δηλώσει ανακριβή ποσά αποδείξεων, προκειμένου να τύχουν έκπτωσης φόρου 10% θα βρεθούν αντιμέτωποι με τον Εισαγγελέα. Φορολογική ενημερότητα Μέσω διαδικτύου θα μπορούν οι φορολογούμενοι να την αποκτούν Φορολογική ενημερότητα θα μπορούν να αποκτούν άμεσα μέσω του διαδικτύου οι φορολογούμενοι. Η ΓΓΠΣ έθεσε σε λειτουργία τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία με την οποία οι πολίτες και οι επιχειρήσεις που διαθέτουν λογαριασμό στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΓΓΠΣ (TAXISnet), έχουν τη δυνατότητα άμεσης έκδοσης βεβαίωσης φορολογικής ενημερότητας μέσω διαδικτύου, χωρίς την αναμονή της μιας μέρας που ίσχυε μέχρι σήμερα. Η βεβαίωση που χορηγείται μέσω αυτής της ηλεκτρονικής υπηρεσίας είναι ισότιμη με αυτή που χορηγείται στις ΔΟΥ, βάσει της απόφασης 2873/0030/11.11.2003 (ΦΕΚ 1685/Β). Η νέα υπηρεσία διατίθεται από τον ιστότοπο της ΓΓΠΣ ( www.gsis.gr), μέσω των ενοτήτων «Υπηρεσίες προς Πολίτες» ή «Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις/Επιτηδευματίες» και επιλέγοντας στη συνέχεια την «Εκδοση Φορολογικής Ενημερότητας». Απορίες & λύσεις Πώς δηλώνεται η δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι 200 τ.μ. από γονέα σε παιδί και αντίστροφα; Αυτός που το παραχωρεί το δηλώνει μόνο στο Ε2 σαν δωρεάν παραχώρηση. Αυτός που το κατοικεί, το δηλώνει στον πίνακα 5.1α επιλέγοντας τον κωδικό 203 (δωρεάν παραχωρημένη κατοικία). Πώς δηλώνουν στο Ε1, οι κάτοικοι εξωτερικού, το σπίτι που έχουν στην Ελλάδα; α. Αν το σπίτι είναι κενό δηλώνεται μόνο στο Ε2 (κενό θεωρείται το σπίτι που δεν έχει κατανάλωση ρεύματος στη διάρκεια του χρόνου). β. Αν το σπίτι κατοικείται περιστασιακά, πρέπει να δηλωθεί στο Ε1 στον πίνακα 5.1 σαν δευτερεύουσα κατοικία. Σε ποιον πίνακα της δήλωσης Ε1 θα δηλώσω την αποζημίωση απόλυσης; Η αποζημίωση απόλυσης φορολογείται αυτοτελώς βάσει του άρθρου 14 του Νόμου 2238/94 και δηλώνεται στον πίνακα 6. Για σκάφος που είναι σε ακινησία υπολογίζεται ετήσια τεκμαρτή δαπάνη; Δεν υπολογίζεται ετήσια τεκμαρτή δαπάνη σε σκάφος σε ακινησία, αρκεί να προσκομίσετε βεβαίωση από την αρμόδια λιμενική αρχή που να προκύπτει επ΄ ακριβώς το χρονικό διάστημα της ακινησίας μέσα στο έτος 2010.