Πρόστιμα 487.500 ευρώ σε επιχειρήσεις τροφίμων

Πρόστιμα 487.500 ευρώ σε επιχειρήσεις τροφίμων
Πρόστιμα συνολικού ύψους 487.500 ευρώ, επέβαλε ο ΕΦΕΤ σε επιχειρησεις τροφίμων στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργεί σε προληπτικό επίπεδο και μετά από καταγγελίες καταναλωτών.

Κατά του ελέγχους αυτούς διαπιστώθηκε ότι οι επιχειρήσεις κατείχαν τρόφιμα μη κανονικά, νοθευμένα, μη ασφαλή και ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση ή μη συμμορφούμενα στις προδιαγραφές καταλληλότητας και κανονικότητας. Επίσης, σε κάποιες από αυτές, παρατηρήθηκαν αποκλίσεις από τις υγειονομικές διατάξεις.