ΨΑΛΙΔΙ ΣΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ...

Ρεπορτάζ : Ηλίας Γεωργάκης


(από ΤΑ ΝΕΑ)

Οι περικοπές στιςεπικουρικές συντάξεις και στη χορήγηση των κοινωνικών επιδοµάτων µε τη θέσπιση εισοδηµατικών κριτηρίων, καθώς και οι επιχειρησιακές συµβάσεις αναµένεται να τεθούν στο τραπέζι της σηµερινής συνάντησης της ηγεσίας του...

υπουργείου Εργασίας µε τους επικεφαλής του κλιµακίου της τρόικας.Και ενώ η τρόικα πιέζει για νέες παρεµβάσεις στα εργασιακά, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας παρέθεσε χθες στοιχεία σύµφωνα µε τα οποία, λόγω των µέτρων που εφαρµόστηκαν µε το Μνηµόνιο, στη διετία 2010-2011 η µείωση µισθών σε πραγµατικούς όρους φτάνει το 15% µε έκρηξη των ευέλικτων µορφών απασχόλησης. Παράλληλα, το υπουργείο προανήγγειλε περικοπές στις επικουρικές συντάξεις από το 2012 για όσους είναι ήδη συνταξιούχοι, καθώς και αναθεώρηση των κοινωνικών επιδοµάτων.Με το µεσοπρόθεσµοπρόγραµµα για την οικονοµία αναµένονται νέες ανατροπές στα εργασιακά:Η υπουργός Εργασίας Λ. Κατσέλη επιβεβαίωσε εµµέσως ότι είναι στις προθέσεις του υπουργείου η αύξηση των απαιτούµενων ενσήµων για την καταβολή του επιδόµατος ανεργίας. Παράλληλα, ανακοίνωσε το σχέδιο για τον εξορθολογισµό και τη βελτίωση αποτελεσµατικότητας των κοινωνικών επιδοµάτων ως εξής:Απογραφή όλων των δικαιούχων κοινωνικών µεταβιβάσεων (έως τέλος γ’ τριµήνου 2011).Καταγραφή και αξιολόγηση αποτελεσµατικότητας συνόλου κοινωνικών παροχών από όλους τους φορείς. Επιλεκτική και στοχευµένη αναµόρφωση κριτηρίων επιλεξιµότητας δικαιούχων βάσει εισοδηµατικών κριτηρίων.Αρση αντικινήτρων για αναζήτηση εργασίας, ιδιαίτερα για εποχικά απασχολουµένους.Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, στο σύνολο της οικονοµίας οι µέσες ακαθάριστες ονοµαστικές αποδοχές µειώθηκαν κατά 5% το 2010 σε σχέση µε το 2009, ενώ το 2011 εκτιµάται ότι θα µειωθούν κατά 2,7% σε σχέση µε το 2010. Σε πραγµατικούς όρους (δηλαδή λαµβάνοντας υπόψη την εξέλιξη του πληθωρισµού), οι µέσες ακαθάριστες αποδοχές στοσύνολο της οικονοµίας µειώθηκαν κατά 9,3% το 2010 (έναντι αύξησης 3,3% το 2009) και εκτιµάται ότι θα µειωθούν περαιτέρω κατά 5%-5,8% το 2011 (στοιχεία βάσει εκτίµησης της Τραπέζης της Ελλάδος).Στους βασικούς προσδιοριστικούς παράγοντες τηςµείωσης του κόστους εργασίας περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων:Η στροφή των επιχειρήσεων σε πιο ευέλικτες µορφές εργασίας που καταλήγουν σε µείωση του µισθολογικού τους κόστους.Η υπογραφή συµβάσεων µερικής και εκ περιτροπής εργασίας για νέες προσλήψεις.Η σηµαντική µείωση των απολαβών µέσω επιχειρησιακών ή ατοµικών συµβάσεων εργασίας.Η καταστρατήγηση τηςεργατικής νοµοθεσίας, όπως η καταβολή µισθών σε επίπεδο κάτω από αυτό που προβλέπει η σύµβαση εργασίας, σε ορισµένες περιπτώσεις ακόµα και κάτω από το επίπεδο της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας.Αναφορικά µε τις παρεµβάσειςσε επικουρικές συντάξεις των ήδη συνταξιούχων σε όποια Ταµεία διαπιστωθεί αναλογιστικό πρόβληµα, ο αναπληρωτής υπουργός Εργασίας Γ. Κουτρουµάνης επανέλαβεχθες ότι θα τεθούν σε ισχύ από το 2012.